CO2, Üretim ve Dış Ticaret: Türkiye İçin Bir Girdi-Çıktı Yaklaşımı

Citation Formats
G. İ. Tunç, E. Akbostancı Özkazanç, and S. Aşık, “CO2, Üretim ve Dış Ticaret: Türkiye İçin Bir Girdi-Çıktı Yaklaşımı,” presented at the VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ekonometridernegi.org/bildiriler/bildiriler.htm.