Uluslar arası ÇED Yükümlülüğü”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı, s. 107-112,

2013-11-08
Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı,

Suggestions

College adjusment of international students: the role of gender, acculturative stress, coping skills, cultural distance, and perceived social support
Otlu, Fatma Nihal; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2010)
The purpose of the present study is to investigate the role of gender, acculturative stress, coping skills, cultural distance, and perceived social support in predicting college adjustment scores of international students who attend universities in Ankara. The sample of the study consisted of 170 (135 males and 35 females) volunteered international students from one private and four state universities in Ankara. A Personal Data Sheet developed by the researcher, Student Adaptation to College Questionnaire (...
Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
Bahçecik, Şerif Onur (; 2019-12-24)
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve tanınma mücadeleleridir. Bölüşüm mücadeleleri adaletin ekonomik yanına odaklanırken tanınma mücadeleleri de kimlikler ve toplumsal değerlere odaklanmıştır. Görüngesel ikicilik (perspectival dualism) olarak adlandırılan bu yaklaşım toplumsal adalet tartışmaları üzerinde önemli bir etki yapa...
Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye: Paris İklim Anlaşması Süreci
Güneş, Şule; Savaşan, Zerrin (2017-07-05)
Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Niteliksel Yöntem: Türkiye’de Göç Çalışmaları Örneği
Göçer Akder, Derya; Şenyuva, Özgehan (2021-09-01)
Bu çalışma Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplini’nin niteliksel yöntemle kurduğu ilişkiyi göç alanında Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili yürütülen çalışmalar örneği bağlamında irdelemektedir. Türkiye’de Suriyelilerin sayısının dört milyona yakın olması ve ülkenin hemen her yerinde bulunmaları nedeniyle Uİ disiplininde pek kolay görülmeyen yöntemsel çeşitliliğe zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkmıştır. Konunun önemi ve popülerliği nedeniyle her gün artan sayıda makale, rapor, anal...
A model for evaluating the potential of litigation due to contract ambiguity in international construction projects
Yenişehirlioğlu, Ahmethan; Sönmez, Rifat; Department of Civil Engineering (2022-8)
Disputes are unavoidable due to the unique interests of the parties and the challenging, complex and oppositional nature of the industry in the construction sector. For this reason, many researchers have conducted studies on disputes and dispute resolution in construction projects. Litigation, which is the last resort of disputes, is an unwelcomed process for all parties causing loss of time, money and reputation. In this respect, both the owner and the contractor require to prevent the factors that cause d...
Citation Formats
Ş. Güneş, “Uluslar arası ÇED Yükümlülüğü”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı, s. 107-112,” presented at the Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90444.