Uluslar arası ÇED Yükümlülüğü”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı, s. 107-112,

2013-11-08
Citation Formats
Ş. Güneş, “Uluslar arası ÇED Yükümlülüğü”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı, s. 107-112,” presented at the Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul Kongre Merkezi, Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90444.