“Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Sayı 1, s. 1-37.

2007-01-01

Suggestions

“Eleştirel Bölgeselcilik”
Peker, Ali Uzay (2021-03-01)
UNDP's approach to women's rights: dthe case of Turkey
Devlet, Yelda; Ertürk, Yakın; Department of Gender and Women's Studies (2006)
This study has focused on UNDP’s approach to women’s rights particularly in Turkey. In order to provide a context for the discussion of the role of the UNDP in Turkey on the realization of women’s rights, the thesis examines the emergence of women’s rights discourse within the international arena and its repercussions in Turkey. This has facilitated the understanding of (1) the emergence of a women’s rights movement at the global level, (2) the spread of the idea and perception of ‘women’s rights’ movement ...
The role and impact of the United Nations in confronting international terrorism in the aftermath of September 11: prospects and challenges in the fight against global Jihadism
Kayalar, Derin; Bağcı, Hüseyin; Department of International Relations (2009)
The thesis reviews and assesses the role and impact of the United Nations (UN) in the fight against the recent wave of international terrorism, understood as global jihadism, with a view to developing an understanding and awareness of the Organization's relevance and distinct position in the global counter-terrorism campaign, while at the same time, providing insight as to how to best combat the phenomenon, through an analysis of the threat posed by al-Qaida and weighing the threat against the real and pote...
Birleşmiş Milletler Bölgesel Deniz Programları; Karadeniz Çevre Rejimi
Güneş, Şule (1998-09-22)
Finansallaşma Döneminde Türkiye Şirketler Sektörü: Karlar ve Birleşme Satın Almalar
Demiröz, Demir (Routledge, London/New York , 2018-10-01)
Çalışma iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 1982-2014 yıllarını kapsar şekilde Türkiye'de şirketler sektörünün karlılığı incelenmektedir. İkinci kısımda 2002-2014 yılları arası dönemde Türkiye'de şirket birleşme ve devralmaları analiz edilmektedir.
Citation Formats
Ş. Güneş, ““Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Sayı 1, s. 1-37.,” AÜ HFD, pp. 1–37, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90483.