“Uluslararası Toplumun Ortak Değerleri Sorunu, Çevrenin Korunması ve Jus Cogens Doktrini” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt 59, Ekim-Aralık, No. 4, s.123-150.

2004-10-01
Citation Formats
Ş. Güneş, ““Uluslararası Toplumun Ortak Değerleri Sorunu, Çevrenin Korunması ve Jus Cogens Doktrini” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt 59, Ekim-Aralık, No. 4, s.123-150.,” pp. 123–150, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90502.