“Rio Sonrası Entegre Kıyı Alanları Yönetimi, Türkiye Deneyimi” Eylül 1998, ODTÜ, Ankara, s.23-32.

1998-09-22
Güneş, Şule
Görer Tamer, Nilgün
Nuray, Arzu
Citation Formats
Ş. Güneş, N. Görer Tamer, and A. Nuray, ““Rio Sonrası Entegre Kıyı Alanları Yönetimi, Türkiye Deneyimi” Eylül 1998, ODTÜ, Ankara, s.23-32.,” presented at the Türkiye Kıyıları 98, 22-25 Eylül 1998, Ankara, Türkiye, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90514.