Betül Yıldırım

E-mail
betuly@metu.edu.tr
Department
Department of Petroleum and Natural Gas Engineering
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
GÜNEYDOĞU TÜRKİYE’DEKİ DADAŞ ŞEYLİNİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇATLATILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ
Cihaner, Oğuz; Yıldırım, Betül (2023-09-28)
Ankonvansiyonel (geleneksel olmayan) bir şeyl rezervuar sisteminde, kaynak kayaç, rezervuar kayaç ve örtü kayaç, aynı şeyl formasyonu tarafından temsil edilir. Şeyl rezervuarları, ultra düşük geçirgenliğe sahip son derece ...
Petrol ve Doğal Gaz
Yıldırım, Betül (Anadolu University, 2023-09-01)
The combustion performance and kinetics of Saray-Thrace region coal: The effects of particle size and heating rate
Kök, Mustafa Verşan; Yıldırım, Betül (2022-01-01)
Fracture behaviour and seismic response of naturally fractured coal subjected to true triaxial stresses and hydraulic fracturing
Cao, Wenzhuo; Yıldırım, Betül; Durucan, Sevket; Wolf, Karl-Heinz; Cai, Wu; Agrawal, Harshit; Korre, Anna (2021-03-01)
Experimental and Numerical Investigation into Hydraulic Fracture and Natural Fracture Interaction in Shale Formations
Yıldırım, Betül; Wenzhuo, Cao; Cai, Wu; Shi, Ji-Quan; Korre, Anna; Wolf, Karl-Heinz (2019-06-23)
The Effect of Natural Fracture Heterogeneity on Hydraulic Fracture Performance and Seismic Response in Shale and Coal Formations
Yıldırım, Betül; Durucan, Sevket; Korre, Anna; Wolf, Karl-Heinz; Bakker, Richard; Barnhoorn, Auke (2018-06-20)
Discrete Element Modelling of Hydraulic Fracture Interaction with Natural Fractures in Shale Formations.
Yıldırım, Betül; Shi, Ji-Quan; Durucan, Sevket; Korre, Anna (2018-06-20)
Citation Formats