Hafif Blok Şifrelerin Ekran Kartları ile Kriptanalizi

2018-06-27

Suggestions

MDS Matrices Over Rings For Designing Lightweight Block Cİpher
Yetişer, Gökçe; Yayla, Oğuz; Department of Cryptography (2021-9-30)
The primary intention of this thesis is to generate lightened Maximum Distance Separable (MDS) matrices so as not to have a high implementation cost while providing solid diffusion to a cipher. In this direction, lightweight cryptography along with the current capabilities of devices and some design principles and permutation layer is given briefly. Next, the diffusion property of block cipher design is studied, where the permutation layer is generally an invertible linear transformation, and they are gener...
Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonra tek eksenli preste 10-30 MPa basınçta preslenecektir. Preslenmiş kompakt’lar daha sonra soğuk izostatik preste 100-300 MPa basınçta preslenip hem sinterleme öncesi yoğunlukları arttırılacak hemde elde edilen kompakt’ın üniform olması sağlanacaktır.- Son olarak tozlar veya hazırlanmış kom...
Search for New Cathode Compositions for Mildly Acidic Zn-MnO2 Batteries
Akbaş, Yiğit; Kalay, Yunus Eren; Öztürk, Tayfur; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-3-25)
This thesis focuses on finding a new MnO2-based cathode composition(s) for Zn-ion batteries. For this purpose combinatorial approach was employed using thick film cathodes deposited via magnetron sputtering. The system under study was MnO2 alloyed with NaMnO2, Bi2O3, NiO. For this purpose, four sputter targets were prepared. MnO2 target was in 3-inch diameter placed in the central position and the other oxides were 2-inch in diameter placed 120° to one another forming a triangle. Substrates were 12.7 mm in ...
Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi
Baran, Eray; Topkaya, Cem(2018)
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve ...
Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemle...
Citation Formats
C. Tezcan, “Hafif Blok Şifrelerin Ekran Kartları ile Kriptanalizi,” presented at the SAVTEK 2018 9. Savunma Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.savtek.metu.edu.tr/index.php/bildiri-ozellikleri/.