Değerlendirme/Kapanış Konuşması

2011-11-02
Citation Formats
M. Okyayuz, “Değerlendirme/Kapanış Konuşması,” presented at the Almanya ve Göç. 50. Yılında Almanya’daki Türkler / Deutschland und Migration. 50 Jahre Türken in Deutschland, Berlin, Almanya, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90952.