“Struggle for Freedom and Live Chances in Arab Countries” adlı Yuvarlak Masa’da konuşmacı

2011-06-24
15. Uluslararası Konferans: Menschliches Mass und Kapitalistische Masslosigkeit / Human Dimension and Capitalist Exorbitance

Suggestions

A study of brightwater injection efficiency on sector model using stars software
Pashayev, Nariman; Akin, Serkan; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2011)
Maintaining proper waterflood conformance is a critical component of waterflood management. Most methods used to control waterflood conformance have proven to be only marginally effective. A unique technique has been developed for creating a durable reservoir flow restriction that diverts injected water into unswept reservoir sections. Placement of the restriction is based in the location of the thermal front between the injector and producers. A thermally activated nano-sized particle system-BRIGHTWATER - ...
Southeast tower of Kızkalesi in İçel.
Göksoy, Zehra; Department of Restoration (1977)
Kentsel Praksise Doğru: Mekan Kuramı Üzerine Tartışma (Mark Gottdiener)
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2001-05-01)
‘Etkileşim için Tasarım’ Eğitimine Uygulamalı Bir Yaklaşım Olarak ‘Çevreleyen Zeka’ ve bu Özellikte Programlanabilir Cihazların Kullanımlarının Araştırılması
Şener Pedgley, Bahar(2016-12-31)
Önerilmekte olan proje, Çevreleyen Zeka konusunda araştırma ve uygulama anlamında gelinen güncel noktayı tespit etmek; ürün/sistem/servis kapsamında geleceğe yönelik senaryo ve hedefleri anlamak; bu özellikli programlanabilir cihazları araştırmak; endüstri ürünleri tasarımında ‘etkileşim için tasarım’ bağlamında konuya yönelik uygulamaların öğrenci projeleriyle ele alınabilmesine olanak yaratmak; ve uygulamalı eğitim materyali olarak kullanılabilmesi için altyapı gereksinimlerini sorgulamak üzere 12 ay olar...
Openfoam'un wrf ile akuple edilmesi ve rüzgar potansiyeli tahmini
Leblebici, Engin; Tuncer, İsmail Hakkı (null; 2016-09-30)
Bu projede a ̧cık kaynaklı Navier-Stokes tabanlı akı ̧s ̧c ̈oz ̈uc ̈u OpenFOAM ile orta ̈ol ̧cekli(meso-scale) hava tahminlerinde kullanılan WRF yazılımı akuple edilerek y ̈uksek ̧c ̈oz ̈un ̈url ̈ukl ̈u,mikro ̈ol ̧cekli (micro-scale) atmosferik akı ̧s ̧c ̈oz ̈um y ̈ontemleri geli ̧stirilmi ̧stir. WRF global havatahminlerinde kullanılan, g ̈ozlem verileriyle s ̈urekli bir ̧sekilde g ̈uncellenen d ̈u ̧s ̈uk ̧c ̈oz ̈un ̈url ̈ukl ̈u,yery ̈uz ̈un ̈u e ̧sbasın ̧c seviyeleri ile modelleyen global bir atmos...
Citation Formats
M. Okyayuz, ““Struggle for Freedom and Live Chances in Arab Countries” adlı Yuvarlak Masa’da konuşmacı,” presented at the 15. Uluslararası Konferans: Menschliches Mass und Kapitalistische Masslosigkeit / Human Dimension and Capitalist Exorbitance, Berlin, Almanya, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90958.