Federal Almanya’nın Siyasi Sistemi: Araştırma Alanının Gelişimi, Sorunsalleri ve Sistemin Yapısı

2007-03-01

Suggestions

Federal Almanya’nın Yabancılar Politikası
Okyayuz, Mehmet (Doruk Yayınları, 1999-06-01)
Politik Sistem Algısı ve Duygular
Solak, Nevın; Sümer, Nebi (Nobel Yayınları, 2015-01-01)
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus artışı ile gelişen kent, daha sonra ekonomik yapıdaki değişiklikler sonucunda göç olgusu ile karşı karşıya kalmış ve nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Kentsel merkez ve alt merkezlerde yoğunlaşan ticaret fonksiyonu, önemli karayolu bağlantıları boyunca doğrusal (linear) olarak geli...
İstanbul’un İlçeleri ve Koruma Stratejileri: Tasarım Odaklı Düşünmenin Disiplinler Arası Kullanımına Dair Bir Çalışma
Halis, Okan; Bağlı, Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma farklı disiplinlerden paydaşlarla yürütülen bir çalıştay sürecini tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılık teknikleri açısından ele almakta ve değerlendirmektedir. Tasarımın genişletilen tanımları çerçevesinde stratejik düşünme ve problem çözme gibi etkinliklerin disiplinler ve çalışma alanlarından bağımsız olarak ve onların üzerinde ele alınması üretken ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Ele alınan çalışma bu süreçlere dair bir deneme çalışmasıdır. Hangi ölçekte ya da alanda olursa olsun, kavramsal...
German foreign policy : change and continuity (1949-2000)
Gül, Murat; Kip Barnard, Fulya; Department of International Relations (2003)
This thesis aims to analyse the change and continuity issue in German Foreign Policy. In this study, the basic aim is to identify the basic parameters of the West German foreign policy during the Cold War and identify the implications of the reunification on foreign policy of Germany. Actually, after the reunification, the economically giant Germany has started to pursue a more self-reliant foreign policy course but there is not a radical shift from the basic parameters and the core values. The concept of ₁...
Citation Formats
M. Okyayuz, Federal Almanya’nın Siyasi Sistemi: Araştırma Alanının Gelişimi, Sorunsalleri ve Sistemin Yapısı. 2007.