Federal Almanya’nın Yabancılar Politikası

1999-06-01

Suggestions

Federal Almanya’nın Siyasi Sistemi: Araştırma Alanının Gelişimi, Sorunsalleri ve Sistemin Yapısı
Okyayuz, Mehmet (Kalkedon, 2007-03-01)
Politik Sistem Algısı ve Duygular
Solak, Nevın; Sümer, Nebi (Nobel Yayınları, 2015-01-01)
Malta’nın Yapay Zekâ Politikaları
Yavuz, Nilay (Nobel Yayınevi, 2022-01-01)
Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi
Sarıoğlu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ...
Germany's main political parties' stances towards Turkey in the context of EU enlargement
Önem, Aysel; Eralp, Yakup Atila; Department of European Studies (2013)
This study explores how the European Union Enlargement policy of Germany as represented by her main political parties, being the Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Social Democratic Party-SPD) and the Christlich Demokratische Union Deutschlands (Christian Democratic Union-CDU), has evolved after 1990 towards the case of Turkey. These two parties have been analysed because they have clear and different stances towards Turkey’s EU Accession process and they have witnessed and shaped watershed events of ...
Citation Formats
M. Okyayuz, Federal Almanya’nın Yabancılar Politikası. 1999.