Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası

Download
2021-05-01

Suggestions

Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2021-05-15)
Türkiye ve Dünyada Uygur Diasporası
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2020-08-01)
Türkiye Faunası Veritabanı
Kence, Aykut; Meriç, Nurettin; Yıldırım, Erol; Kefelioğlu, Haluk; Kasparek, Max; Kurtonur, Cengiz; Özkan, Beytullah; Ergen, Zeki; Tezcan, Sedar; Önder, Feyzi; Bilgin, Cemal Can; Kocataş, Ahmet; Kuru, Mustafa; Mater, Savaş; Güren, Dinçer; Kılıç, Yavuz; Albayrak, İrfan; Aktaç, Nihat; Bayram, Abdullah; Kaya, Murat; Karsavuran, Yusuf; Baran, İbrahim; Özbek, Hikmet; Özkan, Muhlis(2000)
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt...
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Environmental ethics approach in the world and in Turkey
Yücel, A. Gamze; Tekeli, İlhan; Department of City and Regional Planning (2005)
This thesis analyzes the environmental knowledge, attitudes and environmentally significant behaviors of the environmental professionals such as academicians and higher level of bureaucrats in Turkey. Additionally socio-demographic characteristics of target groups were measured to examine if environmental professionals having environmental knowledge and defending ecocentric or at least homocentric approaches do really reflect their attitudes and knowledge into actual behaviors or a paradox arises when actua...
Citation Formats
I. Kuşçu Bonnenfant, Türk Cumhuriyetleri ve Amerikan Dış Politikası. 2021.