Kübra Çelik

E-mail
kubracel@metu.edu.tr
Department
Department of Basic English
Bir Özde Çeviri Örneği The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirilerinde Kenti Temsil Eden Göstergelerin Aktarımı
Kasar, Sündüz; Çelik, Kübra (2021-05-01)
İngiliz seyyah ve yazar Julia Pardoe, 1835 yılında geldiği Osmanlı topraklarına ilişkin gözlemlerini The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 adlı eserde okuyucuyla buluşturur. Seyahatname niteliği ...
Göstergelerin Peşinde Kentin İzini Sürmek: The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirileri
Kasar, Sündüz; Çelik, Kübra (2021-01-21)
Seyyahların Gözüyle Gürcistan ve Çevresi
DEMİRCİOĞLU, İSMAİL HAKKI; DEMİRCİOĞLU, EBRU; GÜVEN, ONUR; KAYNAK, AYŞE; Çelik, Kübra (Yeditepe Yayınevi, 2020-01-01)
Dünya’ nın İkizini Aramak
Çelik, Kübra; Clark, Stuart (Redingot, 2017-01-01)
Turkish adaptation and validation of self-directed learning inventory
ARSLAN, SERHAT; Çelik, Kübra (2016-01-01)
Citation Formats