Doğal zeolitlerin çevre kirliliği kontrolünde kullanım alanları ve Cu(II) gideriminde uygulanmasına bir örnek

2003-10-22
Uzal, Niğmet
Bayramoğlu, Tuba Hande
Tezel, Ulaş
İmamoğlu, İpek
Demirer, Göksel Niyazi
Citation Formats
N. Uzal, T. H. Bayramoğlu, U. Tezel, İ. İmamoğlu, and G. N. Demirer, “Doğal zeolitlerin çevre kirliliği kontrolünde kullanım alanları ve Cu(II) gideriminde uygulanmasına bir örnek,” presented at the 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91226.