Kentsel Peyzajın Değişen Kavramsal Çerçevesi: Ankara Üzerine Değerlendirmeler

2021-06-01
Cumhuriyet Döneminde Ankara’da tasarlanan bütüncül peyzaj dokusu, bugün yerini parçacıl bir yaklaşımla üretilen birbirinin tekrarı yeşil alanlara bırakmıştır. Bu değişimin getirdiği yıkıcı süreç kentin özgün peyzaj dokusunu tahrip etmiş; var olan peyzaj değerlerini görünmez kılmıştır. Bu noktada makale, Ankara’nın aşınan ve yok olan peyzaj dokusunu farklı ölçek, bağlam ve mekân tipleriyle sergileyen iki çizgisel peyzaj üzerinden tartışmaktadır: Atatürk Bulvarı ve Hatip Çayı vadisi. Morfolojik yapıları ve oluşma biçimleri birbirlerinden farklı olan bu iki peyzaj dizgesi üzerine yapılacak okuma, Ankara peyzaj tarihinin özgün mekânlarını ve yitirilen çeşitliliğini bütüncül bir çerçevede yeniden düşünmemize imkân verecektir. Bu okuma aynı zamanda, günümüzde varlığını sürdüren arda kalmış potansiyel alanlara ve peyzaj üretme biçimlerine dair de farkındalık yaratacaktır. Böylece, son 20- 30 yıldır birçok dünya kentinin gündemine aldığı iklim değişikliği ve dirençli kentler gibi konuların gerektirdiği peyzaj odaklı şehirciliğin Ankara bağlamında tartışılması mümkün olabilecektir.
Journal of Ankara Studies

Suggestions

The physical evolution of the historic city of Ankara between 1839 and 1944: a morphological analysis
Mıhçıoğlu Bilgi, Elif; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2010)
The historic core of Ankara, has been subject to a rapid change and deterioration increasingly after 1950s, losing most of its original qualities. This thesis analyzes the spatial evolution of the historic city from 1839 to 1940s with the objective to restitute the preexisting urban fabric and the transformation that took place before 1950s. The Early Republican period was critical in the transformation of the historic core as well as in the development of Ankara that was to be shaped as the ‘model city’ fo...
A rupture in urban memory: vacant healthcare sites in the center of Ankara
Şenses, Ilgın; Basa, İnci; Department of Architecture (2021-7)
In the past few years, Ankara has become the arena of countless renewal projects that have resulted as a loss of continuity in the urban space. A recent example to that is the closure of numerous well-established, still functioning and well-distributed public healthcare structures in the center of Ankara. These buildings were evacuated in 2019 due to the establishment of Ankara City Hospital in Bilkent which is the new healthcare site of the city. As a result, vital points of healthcare service in the inner...
Producing Urban Space After Urban Transformation: The Case of Çukurambar, Ankara
Tunçbilek, Lale; Basa, İnci; Department of Architecture (2022-9-5)
In the era of globalization and digitalization, to keep up with the uncontrolled rapid urbanization, cities have expanded unrestrainedly. This expansion also required an overhaul of the existing urban fabric. Urban transformation, mostly in the form of the destruction of the old and the emergence of the new, redefines the sociocultural urban complexity while creating spatial fragmentations. Approaching urban space as a dynamic entity that is produced over time, the material and cultural production of urban ...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Citation Formats
F. Baş Bütüner, “Kentsel Peyzajın Değişen Kavramsal Çerçevesi: Ankara Üzerine Değerlendirmeler,” Journal of Ankara Studies, pp. 89–107, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91270.