İmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye

2003-12-04
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, G. İ. Tunç, and S. Aşık, “İmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye,” presented at the 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91320.