ED Sistemleri için Etkin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimliklendirme Algoritması Geliştirilmesi

2010-06-25
Ortaovalı, Hüseyin
Çelebi, Mehmet Bahadır
Akar, Berk
Uyar, Erkan
Kara, Ali
Yürekten, Özgür
Tümay, Ahmet
Dinçer, Kıvanç
Citation Formats
H. Ortaovalı et al., “ED Sistemleri için Etkin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimliklendirme Algoritması Geliştirilmesi,” presented at the 5. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 2010), Ankara, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91385.