Demiryolu dolgularının taşkın anındaki güvenliğinin değerlendirilmesi

2018-06-01

Suggestions

The Conservation principles for the brick and tile factories in Eskişehir
Tülce, Ayten Hüma; Özgönül, Nimet; Restoration in Department of Architecture (2012)
The aim of this thesis is to develop conservation principles for the brick and tile industry in Eskişehir, one of the symbolic industrial cities in Turkey where brick and tile has been the significant production from the Early Republic Period. The conservation of these structures, complexes and mechanical elements is a controversial issue owing to their physical, economical, social and administrative values. The principles how to conserve and why is searched through discussions on conservation approaches, d...
Prediction of ground borne vibrations due to railway traffic
Alan, Salih; Çalışkan, Mehmet; Department of Mechanical Engineering (2016)
The aim of this thesis is to analyze the ground borne vibrations originating from railway traffic. A numerical prediction model is developed and elements of the railway structure are analyzed for ground vibrations due to railway traffic. The proposed prediction model is a time domain three-dimensional model. Modal parameters of track-and-ground-coupled structure and railway vehicle are obtained by modal analyses. Impulse response functions are calculated from modal parameters. The vibration responses are pr...
Numerical prediction and experimental investigation of fretting fatigue crack initiation at railway axle - wheel contacts
Gürer, Göksu; Gür, Cemil Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2017)
The aim of this thesis is to develop a procedure based on the multi-axial fatigue theories that can be used at the design stage for minimizing fretting fatigue failures of the railway axles. The premature fretting fatigue failure of the press-fitted wheel-axle assembly was investigated by means of mechanical and metallurgical methods. First, the loading path obtained through finite element analysis was implemented into the stress-based multiaxial fatigue models to predict possible sites of crack initiation....
An approach for conservation of railway heritage; assessing and experiencing the İzmir-Aydın railway line
Köşgeroğlu, Fahrettin Emrah; Şahin Güçhan, Neriman; Department of Architecture (2005)
The aim of this thesis is to prepare a conservation project proposal for the first railway line in Anatolia which is the İzmir ا Aydın Railway Line constructed between 1856 and 1866. The historical, political and social background is included in to the subject as well as the recent international debates on railway heritage conservation which provides main frame for the thesis. Here, the problems regarding the Anatolian railway heritage will be defined and to develop a framework for the necessary conservatio...
Demiryolu raylarında Kalıntı Gerilimlerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü Yöntemi ile Ölçülmesi
Yelbay, Hasan İlker; Gür, Cemil Hakan (KAYNAK KONGRESİ IX. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI; 2015-11-21)
Ülkemizde son yıllarda demiryolu yatırımları oldukça artmış ve yeni hızlı tren hatlarının yapımına başlanmıştır. Hızlı tren hatlarında kullanılan rayların taban bölgesinde üretimden kaynaklı gerilimlerin ölçülmesi için tahribatlı testler uygulanmaktadır. Fakat raylarda kaynaklı imalat sonrasında veya kullanım sırasında da kalıntı gerilimler oluşmakta ve çekme kalıntı gerilimleri çatlak oluşumuna ve ilerlemesine neden olabilmektedir. Bu nedenle bu geriliml...
Citation Formats
M. Çalamak, “Demiryolu dolgularının taşkın anındaki güvenliğinin değerlendirilmesi,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, pp. 453–460, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dx.doi.org/10.5505/pajes.2017.50103.