Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2009)
Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği
Özcan, Koray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
In the third millennium acknowledged as the urban millennium, the debates and studies on heritage conservation planning are focused on sustainable conservation-development strategies for the historic cities in particular. ...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçt...
Hermann Jansen’s Planning Principles And His Urban Legacy In Adana
Saban Ökesli, Duygu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
This paper, aiming to make a contribution to the research in urban planning approach during the Early Republican period, focuses on the plans Jansen had prepared for the city of Adana and investigates how Jansen’s planning...
Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar ol...
Wall Paintings of Necip Özalp House in Gesi
İmamoğlu, Vacit; İmamoğlu, Çağrı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Orta Anadolu’daki duvar resimleri Roma dönemine kadar gider. Kayseri civarındaki Gesi köyü yakınlarındaki mağaraların çeper ve tavanları da, tıpkı Ürgüp yöresinde görüldüğü gibi fresklerle süslenmiştir. Bunlar çoğunlukla d...
Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Taşçı Örgütlenmesi
Şenyurt, Oya (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde taşçı esnafına ait belgeler, 18. yüzyıl sonu inşaat esnafı ve Hâssa Mimarlar Örgütü için dinamizmin ve değişimin başlangıcının en önemli tanıklarıdır. Ağırlıklı olarak İstanbul’daki taşçı esn...
Ergonomics And Universal Design In Interior Architecture Education
Olguntürk, Nilgün; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
The focus of this article is on the application of Human Factors and Ergonomics (HFE) principles on design process. Designers begin acquiring HFE principles and data during their university education. Universal Design (UD)...
Forecasting Information And Telecommunications Technologies In An Era Of Change: What Are The Implications For Personal Travel?
Şenbil, Metin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Information and communication technologies (ICT) are enjoying fast development which immediately translate into their market enhancements nowadays (1). ICT relaxes both space and time constraints while allowing instant inf...
The Role Of Schemas In Understanding Places
İmamoğlu, Çağrı (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Mimarlık literatüründe ‘yer’ (place) kavramı, insanlarla fiziki çevrenin amaçlara uygun bir program çerçevesinde buluştuğu (Weisman, 1998, 2001), sosyal anlam içeren bir mekan olarak düşünülebilir. Bu tanımda program, beli...
Citation Formats