Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
1
ISSN
2148-4376
Metadata
Bağımlı Kişilik Örüntüsü ve Terapötik İşbirliği: ŞemaOdaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Yakın, Duygu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Bağımlı kişilik örüntüsü (BKÖ) klinikte tedavi gören danışan örnekleminde oldukça yaygındır. BKÖ gösteren kişilerde diğerlerine aşırı güvenme, yetersizlik hisleri, zedelenmiş özerklik ve yapışkan davranışlar görülebilir....
Kontrol Kaybı Kaygısı ve Kontrol Edilemeyen PanikBozukluk: Bir Vaka Örneği
Öncül, Öznur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Panik bozukluğun, “kontrol kaybından duyulan endişe”, “mükemmelliyetçilik” ve “kaçınmacı başetme stratejileri” gibi faktörlerle ilişki içerisinde olduğu literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu özelliklerin panik bozukl...
Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında AltıTemel Duygudan Korkunun İncelenmesi
Akça, Seray; Şengül, Begüm Zübeyde; Uyar, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Altı temel duygudan biri olarak korkunun psikopatoloji, hasta ve terapist bakımından incelenmesi amacıyla kaleme alınan bu makalede ilk olarak korkunun tanımı ve diğer duygulardan ayrımı açıklanıp psikopatoloji literatür...
Mutluluğu Ararken: Teorik Yaklaşımlar ve Psikoterapiye Yönelik Çıkarımlar
Demirok, İpek; Alphan Şimşek, Yeliz; Süsen, Yankı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Altı temel duygudan biri olan mutluluk; öfke, korku, üzüntü, iğrenme ve kıskançlıktan farklı olarak bir pozitif duygu biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Ulaşmak için çabaladığımız, bulduğumuzda kaybetmekten korktuğumuz ve ...
Haset ve Psikopatoloji İlişkisinin Film Örnekleriyle Ele Alınması
Canbolat, Fazilet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
“Haset” bireyin kendisinde olmayan ve bir başka kişinin sahip olduğu bir özelliği arzulaması ve malum kişinin bu özellikten yoksun olmasını dilemesi olarak tanımlanır (Parrot & Smith, 1993). Melanie Klien (1957), anne gö...
Citation Formats