Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey
Baş, Türker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
The purpose of this study is to investigate the job satisfaction of public and private university academicians with respect to ten satisfaction dimensions and to determine the relative difference in job satisfaction lev...
Türkiye’de döviz kuru dinamiklerinin belirlenmesinde parasalcı yaklaşım ve eşbütünleşme yöntemiyle sınama
Dülger, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
Bu çalışmada, 1986:01-1999:12 dönemi Türkiye ekonomisi incelenerek, nominal döviz kurunun belirlenmesinde “Parasalcı Döviz Kuru Modeli” Johansen eşbütünleşme yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Tahmin sonuçlarına ...
Public expenditure and productivity puzzle: The case of Northern Cyprus
Ghafoor, Abdul; Yorucu, Vedat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
Since 1974, Northern Cyprus has experienced very low productivity and very slow economic growth, which has further been declining in recent years. In searching for the causes of this poor economic performance emphasis is...
Türkiye’de finansal liberalleşme sürecinin başarımı ve malî kesim üzerine bir değerlendirme
Günçavdı, Öner; Küçükçifçi, Suat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
Türkiye 1980’li yılların ilk yarısında malî piyasalarını serbestleştirmeye başladı. Geniş kapsamlı yapısal bir dönüşüm programının parçası olan finansal liberalleşme politikalarının temel amacı, ekonominin giderek artan ...
Modelling private manufacturing investment in Turkey
Kale Attar, Pelin; Temel, Adil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
This paper presents an empirical model of private manufacturing investment in Turkey based on a neoclassical model of investment that allows for costly adjustment of capital. Before the resultant error correction model i...
1990’lı yıllarda askerî yapı ve Türk dış politikası
Koçer, Gökhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
1990’lı yıllarda, Türk dış politikasında görülen önemli bir gelişme, dış politikanın askerî bir görüntü kazanmasıdır. Savunma harcamalarındaki artış, uluslar arası düzeyde askerî ilişkilerin ve işbirliğinin yoğunlaşması,...
Emergence of nation states and problematic political concepts in four ‘waves’: From the French revolution to the end of the cold war
Sözen, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
In this paper, the concept of sovereignty and other related important problematic concepts such as nation, people and self-determination, that are closely, in fact organically, related to the concept of a nation state, a...
Yönelim anketlerini büyüme tahminlerinde ne ölçüde kullanabiliriz?
Yıldırım, Nuri (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
Üçlü (yukarı, aşağı ve değişmez gibi) kategoride yanıt içeren nitel yöneliş anket sonuçlarından nicel değişme oranlarına ulaşmayı amaçlayan çalışmalar Carlson-Parkin (1975) ve daha sonra Pesaran (1984 ve 1987)’ın çalışma...
Development Practice: Is There a Need for Detailed Analysis?
Aydın, Zülküf (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
This article attempts to analyse the encounters between anthropology and development by specifically looking at the peculiarities of both anthropology as a discipline and development practice through project work in the Th...
Citation Formats