Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Bağımsız Dış Denetimin Muhasebe Şeffaflığına Etkisi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Türkiye Örneği
Çürük, Turgut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
Kıt kaynakların etkin dağıtımında önemli yere sahip olan firmalar tarafından faaliyet raporlar aracılığı ile halka açıklanan ve finansal raporların temelini oluşturan muhasebe bilgileri, rasgele değil çeşitli faktörlerin e...
Predicting Potential Welfare Effects Of Actual And Hypothetical Merger Proposals In The Turkish Privatization Program
Dalkır, Serdar; Kalkan, Ekrem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
Antitrust economists routinely use simulation models to predict the price effect of a transaction or agreement that involves collective pricing and/or collective profit maximization, such as a merger. Proportionality-Calib...
Promoting Organizational Citizenship Behaviors: Relative Effects Of Job Satisfaction, Organizational Commitment, And Perceived Managerial Fairness
Ertürk, Alper; Yılmaz, Cengiz; Ceylan, Adnan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
The study examines the joint and relative effects of procedural justice, distributive justice, organizational commitment, and job satisfaction upon organizational citizenship behaviors of blue-collar workers in manufacturi...
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı
Öz, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
Bu makale, Türkiye örneğinde ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı ile uluslararası rekabet gücü arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımın...
Mean Reversion In Real Exchange Rate: Empirical Evidence From Turkey, 1980-1999
Özdemir, Zeynel Abidin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
Purchasing Power Parity (PPP) is one of the most important theoretical relations in international economics. Its empirical measurement, nevertheless, is under discussion. This paper investigates the mean-reversion in bilat...
Citation Formats