Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Orta Asya’da siyasal istikrar ve demokrasi dengesi: Kırgızistan örneği
Köksal, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışma, Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’da siyasal istikrar ile demokrasi arasındaki dengeyi incelemeyi amaçlamaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmış olan Kırgızistan, t...
Poverty and Turkish labor markets
Erdil, Erkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
This study aims to determine the relations between poverty and the dynamics of Turkish labor market. In this context, two secondary aims are also targeted. First is to demonstrate the situation of the poor in Turkey with i...
Surveillance and the transformation of public sphere in the Ottoman Empire
Ergut, Ferdan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
This article aims to historicize the transformation of the public sphere in the late Ottoman Empire as an unintended consequence of the surveillance practices of the state. This transformation is explained with reference t...
ABD örneği’nde üçüncü yol: Yoksulluğa ve eşitsizliğe yaklaşımı ve yeni sağ ile bir karşılaştırma
Gül, Hüseyin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
ABD’de Clinton Yönetimi’nce uygulanan üçüncü yol politikalar Keynesçi refah devleti uygulamalarında ve sosyal haklar alanında gerilemelere yol açmıştır. Ancak, bu politikalar çalışma refahı modelinin yerleşmesini ve bireys...
TÜRK BOĞAZLARI (THE TURKISH STRAITS)
Güneş, Şule (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı içine alan Türk Boğazları, Türkiye’nin deniz ülkesinin bir parçasıdır. Türk Boğazları’ndan geçiş rejimine ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti döneminde, kısa aralarla ...
Global dynamics, domestic coalitions and a reactive state: Major policy shifts in post-war Turkish economic development
Öniş , Ziya; Şenses, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
The main objective of this study is to propose an analytical framework to explain the major policy shifts that has characterized post-war Turkish economic development; divided into four phases, starting respectively in 195...
‘Don’t look at what they do, look at why they do it’: Employers, Trade Unions and Power Resources in Sweden
Tsarouhas , Dimitris (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
Over the last decade, Swedish labour relations have attracted relatively little scholarly attention, not least due to their ‘normalization’ along the lines of continental European practices. This article argues that the Sw...
Radikal demokrasi: “Liberalizm mi, demokrasi mi ? Evet, lütfen!”1
Özçoban Üstüner, Fahriye (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
Bu çalışmada iki farklı radikal demokrasi yaklaşımı, Ch. Mouffe’un “çekişmeci çoğulcu demokrasi” modeli ile S. Benhabib’in “müzakereci demokrasi” modeli karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Makalede, bu iki modelin metodo...
Pharmaceuticals and intellectual property rights: A political economy of the recent policy changes across the developing world and in Turkey
Eren Vural, İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
This paper explores the sources of the recent policy changes from weaker to stronger intellectual property regimes (IPRs) for pharmaceuticals across the developing world, and in Turkey. Analysing the policy change from a p...
Economic theories of state or ‘economics imperialism’: Rentseeking analysis as an exemplar
Yalman , Galip L. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
‘State’ and ‘market’ are concepts so grossly abused that they have almost lost their heuristic value as analytical categories. They have also come to symbolise not only alternative strategies of capitalist development, but...
Citation Formats