Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması
Bayraktar, Erkan; Tatoglu, Ekrem; Zaim, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Artan küresel rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, başarı için kritik öneme sahip bir hale getirmiştir. Günümü...
Savaş ve Basın: Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve İngiliz The Times Gazetesi (1919-1922)
Boyar, Ebru (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
1919-1922 döneminde, İngiltere’nin elindeki en güçlü propaganda araçlarından biri The Times gazetesidir. Bunun farkında olan İstanbul ve Ankara hükümetleri bu dönemde The Times gazetesinde lehlerinde yayın yaptırarak İngil...
Originating long-term fixed-rate Mortgages in developing economies: New evidence from Turkey
Erol, Işıl; Çetinkaya, Özgenay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
This paper intends to analyze the recent developments to introduce and integrate mortgage markets into capital markets of Turkey. The Capital Market Board has recently prepared a legal framework not only for a proper mortg...
The ARDL approach to cointegration analysis of tourism demand in Turkey with Greece as the substitution destination
Ketenci, Natalya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
This paper estimates tourism demand model for Turkey from 13 countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Holland, Italy, Russia, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States. The aim of this p...
Veri zarflama analizi yöntemi ile hastane verimliliklerinin incelenmesi
Sezen, Bülent; Gök, M. Şahin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Bu çalışmada Türkiye’deki hastanelerin verimliliklerinin sahipliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Hastanelerin verimlilik değerlendirilmesinde çoklu girdi ve çoklu çıktıyı analiz edebilen Veri Zarflama Analizi (VZA) ...
Frequency domain approach and short run and long run causality test: Evidence from Turkey for interest rate and exchange rate relationship
Tarı, Recep; Abasız, Tezcan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Relationship between short term nominal interest rates and nominal exchange rates that the Central Bank in Turkey used as a means of monetary policy tool during the period of 1987:1-2008:1 was analysed by using frequency d...
An analysis of the obstacles and difficulties in the introduction of the EU Common Agricultural Policy reform
Yamaç, Necati; Acar, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
The Common Agricultural Policy (CAP) is the first Common Policy of the European Union (EU). It was established in the late 1950’s, but came into force in 1962. Its primary aim was to overcome food shortage problems after t...
Citation Formats