Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz
Armutlu, Can; Sağlam Arı, Güler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Çalışmanın amacı akademik bilgi üretiminin bir boyutunu oluşturan tezlerde yönetim modalarına gösterilen ilgiyi tespit etmektir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden İşl...
New evidence on the persistence of profit in Turkey with first and second generation panel unit root tests
Aslan, Alper; Kula, Ferit; Kaplan, Muhittin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
As argued that Developing country (DC) markets are lacking in competition because there are entry and exit barriers, high levels of protection, small and segmented markets in these countries. However, empirical literature ...
Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi
Hacıhasanoğlu, Erk; Soytaş, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Yatırımcılar, gelişen teknoloji ile birlikte ekonomi ve finansal sistemler entegre oldukça portföy riskini azaltmak için uluslararası piyasalarda çeşitlendirmeye daha çok yönelmeye başlamışlardır. Literatürde global risk a...
Testing for structural change in the bilateral trade elasticities of Turkey
Uz, İdil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
This paper estimates the bilateral trade equations of Turkey and its major trading countries by using the Gregory and Hansen procedure. We allowed for a structural break at an unknown date within the Gregory and Hansen (GH...
METU Studies in Development Report of the Editor - 2009
Ercan, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Citation Formats