Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Biyo-yakıt piyasalarındaki gelişmeler: Global kısmi denge modeli ile etki analizi
Kıymaz, Taylan; Çağatay, Selim; Bilgin, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-8)
Dünya piyasalarında gıda fiyatları 2002 yılından bu yana sürekli olarak yükselmektedir. Özellikle gıda ürünleri fiyat artışının yoksullar ve gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkisi, fiyat artışlarını tetikleyen faktörleri...
An alternative market organization: The case of cut flower Exchange in Turkey
Öz, Özlem; Çalışkan, Koray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-8)
Markets have frequently been criticized for their structural bias towards producing inequality. Yet the cut-flower market in Turkey provides the literature, the peasants and consumers with an alternative form of designing ...
Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü
Şeşen, Harun; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-8)
Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkide iş tatminin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bu...
Citation Formats