Demografi Mühendisliği ve Ermeniler

2005-09-24
İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları

Suggestions

Demografik Değişkenler Açısından Sağır Olmayan Yetişkinlerin Sağır Bireylere Yönelik İnanışları: Betimleyici Bir Ön Çalışma
YILDIZ ÇOKSAN, Serpil; Çoksan, Sami (2019-06-01)
Toplumda nadiren temas edilen gruplara yönelik tutum ve sosyal mesafe, geçmişten günümüze kadar sosyal psikolojinin ve gelişim psikolojisinin yakından çalıştığı konulardan biri olmuştur. Sağır bireyler toplumda görece daha seyrek temas edilen sosyal gruplardandır (Dikyuva, Makaroğlu ve Arık, 2015; İlkbaşaran, 2016). Özellikle Türkiye'de yürütülen ve çeşitli demograk özellikleri ile bu gruplara yönelik tutum ve inançları inceleyen sınırlı sayıda çalışma (örn.,Kemaloğlu, 2016) bulunmaktadır. Alan yazında öze...
Model-driven variability management in choreography specification
Süloğlu, Selma; Doğru, Ali Hikmet; Tekinerdoğan, Bedir; Department of Computer Engineering (2013)
In this thesis, model driven variability management in choreography model is introduced, which brings variability management and choreography specification together in one single model. Service Oriented Architecture (SOA) is a means of facilitating inner and inter-organizational computing which reveals a reusable architecture comprising service consumer, producer and broker. To achieve assembling and composition of services, orchestration and choreography concepts are utilized, which are two interrelated vi...
In search for the demos: an existentialist dialectical view of nomos and phusis
Oktaykan, Can Berk; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2021-9-17)
The thesis is propelled towards a rethinking of the preponderant tenets of an existentialist dialectical conception of totalizing projects undertaken by different parts of social totalities. With an overriding interest in reconstruing the present human potentialities that are afforded by the late capitalist relations of domination, production and reproduction, the ontological premises and epistemological preconditions that enable this theorization of praxis are unraveled. Taking his cue from the Adornian mo...
Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat
Ağın, Başak (2012-12-01)
Geoteknik Arazi Karakterizasyonu
Öztoprak, Sadık; İnanır, Orhan; İkizler, Sabriye Banu; Huvaj Sarıhan, Nejan (null; 2018-09-26)
Citation Formats
N. Şeker, “Demografi Mühendisliği ve Ermeniler,” presented at the İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul, Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92002.