Derivasyon tünelleri için geçici ve kalıcı iksa sistemleri: Bir vaka analizi

2016-05-28
Can, Gizem
Çakır, Abdullah Devrim
Çetin, Kemal Önder
1st National Congress on Tunneling and Underground Space

Suggestions

Pervaporasyon sisteminin kurularak meyve suyu konsantrasyonu sırasında kaybolan bileşenlerinin toplanması
Sonsuzer, Serap; Şahin, Serpil(2003)
Vişne suyunda bulunan en önemli aroma bileşenleri (benzaldehid ve eugenol) kullanılarak hazırlanan model çözeltilerinin pervaporasyonu çalışılmıştır. Pervaporasyon işlemi hidrofobik membran kullanılarak yapılmış, farklı besleme çözeltisi kompozisyonunun (Benzaldehid - $H_20$ ve Benzaldehid - Eugenol - $H_20$), sıcaklığın (35°C, 45°C) ve basıncın (8 mbar, 10 mbar, 12 mbar) etkisi incelenmiştir. Benzaldehid- $H_20$ çözeltisi pervaporasyon işlemine tabii tutulduğunda akı sıcaklığın artmasıyla artarken basıncı...
Eurovısıon Şarkı Yarışması Sahnelerinin Geleceğini Tasarım Haritasıyla Öngörmek (1)
Karpov, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) tarafından,1956’dan beri her yıl, kıtadaki barışa katkıda bu lunmak ve gelişen yayın teknolojilerini test etmek amacıyla Eurovision Şarkı Yarışması (ESC) düzenlenmektedir. ESC, çok paydaşlı, uluslararası bir televizyon şovu olarak 63 yıldır teknik ve kültürel açıdan zamana uyum sağlayarak varlığını ve sosyo-kültürel önemini korumaktadır. ESC’nin zamansal sürekliliği içerisinde EBU, yerel televizyon kanalları, uluslar, etkinliği dü zenleyen şehirler ve belediyeleri, yarışma...
Adveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Model İndirgeme Yöntemleriyle Çözümü
Karasözen, Bülent(2012-12-31)
Akışkanlar mekaniğinde kısmi türevli denklemlerle ifade edilen bir çok bir problemin zaman ve uzayda ayrıklaştırılması sonucu büyük çapta dinamik sistemler ortaya çıkmaktadır. Bunların simulasyonu, eniyilemeli kontrolü çok fazla bilgisayar zamanı ve bilgisayar belleği gerektirmektedir. Son on yılda geliştirilen model indergeme yöntemiyle (MIY) bu tür büyük çaptaki dinamik sistemler, sitemin önemli özellikleri korunarak küçük çapta problemlere indirgenerek çözülmektedir. Bu projede akışkanlar mekaniğind...
Diffusion tensor magnetic resonance electrical impedance tomography (DT-MREIT) and its expansion to multi-physics multi-contrast magnetic resonance imaging
Sadighi, Mehdi; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-6-01)
Diffusion tensor magnetic resonance electrical impedance tomography (DT-MREIT) is one of the emerging imaging modalities to obtain low-frequency anisotropic conductivity distribution employing diffusion tensor imaging (DTI) and magnetic resonance electrical impedance tomography (MREIT) techniques. DT-MREIT is based on the linear relationship between the conductivity and water self-diffusion tensors(C and D) in a porous medium. On the other hand, knowledge of the current density (J) distribution is used in m...
Adveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü.
Karasözen, Bülent(2011-12-31)
Adveksiyon terimlerinin difüzyon terimlerinden büyük olduğu durumlarda, kısmi türevli denklemler içeren eniyileme problemlerinde, çözümün yüksek eğime sahip olduğu bölgelerde katmanlar ve salınımlar oluştuğundan, adveksiyon teriminin yapısı göz önüne alınarak, uygun sayısal yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, kesintili Galerkin sonlu eleman yöntemleri eliptik ve parabolik adveksiyon ağırlıklı eniyileme kontrol problemlerine uygulanarak, elde edilen sonuçlar geleneksel sürekli G...
Citation Formats
G. Can, A. D. Çakır, and K. Ö. Çetin, “Derivasyon tünelleri için geçici ve kalıcı iksa sistemleri: Bir vaka analizi,” presented at the 1st National Congress on Tunneling and Underground Space, Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92622.