Türkiye Elektronik Sektöründe Proje Yönetimi ve Proje İletişim Yönetimi için Bilgi Sistemleri Kullanımı

Download
2004
Tuncer, Seniz

Suggestions

Project management and use of information technology for project communication management in Turkish electronic sector
Tuncer, Şeniz; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2004)
In this study, Project Management, especially Project Communication Management applications and use of information technology are scrutinized. The general situation of Turkish electronic sector is investigated. The project management applications and closeness to new technologies of companies that operates in Turkish electronic sector are analyzed. A research model is developed with a designed questionnaire, and the levels of project communication management applications and use of interactive communication...
Türkiye İnşaat Sektörü Alt Yüklenici Sözleşmelerinde İhtilafa Sebep Olan Konuların Delphi tekniği ile belirlenmesi
Candaş, Ali Bedii; Tokdemir, Onur Behzat (2019-07-01)
Bu makalede Türkiye inşaat sektöründe gerçekleştirilen işveren ve yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmelerinde taraf olarak yer alan firmalar arasında ihtilafa sebep olan ana konuların belirlenmesi hedeflenmiştir. İhtilafa neden olan ana konuların belirlenmesi ile inşaat projelerinde yaşanan ve yargı yoluna intikal edebilecek birçok uyuşmazlık konusu henüz sözleşme imzalanması evresinde çözüme kavuşturulabilecektir. Yazarlar bu makalede herhangi bir sektörde gerçekleştirilen projelerdeki yaşan...
Türkiye İlaç Sektöründe İlaç Geri Ödeme Politikalarını Belirleyen Etmenlerin 2003-2013 Dönemi için Nicel Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan(2016-12-31)
İlaç sektörü, yüksek teknolojili bir sektör olup, inovasyon faaliyetlerinin en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Hindistan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin ilaç sektörü araştırma-geliştirme faaliyetlerine odaklı gelişip büyürken, Türkiye’de daha çok ithalata dayalı ve patent korumasının bittiği farmasötik etkin maddelerin benzer formülasyonuna -jenerik ilaçlar- odaklanmış üretim ve geliştirme faaliyetlerinin baskın olduğu gözlenmektedir. Artan ilaç harcamalarının kamu bütçesine yükü ve yeni ilaç mo...
Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri
Akbostancı Özkazanç, Elif(2018-12-31)
2008 küresel finansal kriz sonrası, finansal kırılganlıkların teşhis edilmesindeki önemli rolünden dolayı banka yükümlülüklerinin bileşenleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Literatüre göre çekirdek olmayan yükümlülükler finansal krizin güzel bir göstergesi olabilir. Ayrıca bu yükümlülükler, verilerine daha sık ulaşılabilir olmasından kaynaklı gerçek zaman gözlemi sağlayabilmekte oluşu da iyi bir gösterge olmaya uygundur. Çekirdek olmayan yükümlülükler üzerine birçok çalışma olsa da, ülkelere özel çalışm...
A BIM-based collaboration system in design phase of metro projects in turkish AEC industry
Kaş, Serhat; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2019)
BIM is a 3D model that contains both geometric and non-geometric information. This comprehensive data enables BIM to be used for many different purposes during various phases of the projects. However, the quality and completeness of the data generated during the design phase are essential for supporting all other uses of BIM. Therefore, it could be considered that the more effectively the design authoring process can be managed, the more favorable it will be for all BIM processes. Nowadays, BIM processes ar...
Citation Formats
S. Tuncer, “Türkiye Elektronik Sektöründe Proje Yönetimi ve Proje İletişim Yönetimi için Bilgi Sistemleri Kullanımı,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93144.