Kuş Bakışı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş

Download
2012-04-01

Suggestions

Kus Bakışı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi
Özen, İlhan Can (2017-01-01)
Kuşadası Kadıkalasi / Anaıa'da Bulunan Geç Bizans Dönemi Seramiklerinin Arkeometrik Olarak İncelenmesi.
Göktürk, Emine Hale(2011-12-31)
Kuşadası Kadıkalesi'nde son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik buluntuların kalitesi ve çeşitliliği buranın hem 12.-13. yüzyıllarda önemli bir seramik üretim merkezi olduğuna işaret etmekte, hem de Ortaçağ Akdeniz ticaret ağı içinde önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ve ayrıca 2009 DAP projesinin sonuçlarından yola çıkarak (bkz. Proje sonuç raporu, BAP 07-02-2009-01), araştırmanın bu etabında Kuşadası Kadıkalesi seramik örneklerine daha ağırlık verilmesine ve bu arkeoloj...
Geospatial object recognition using deep networks for satellite images
Barut, Onur; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
Deep learning paradigm has been drawing significant interest during the last decade due to the recent developments in novel machine learning algorithms and improvements in computational hardware. Satellite image analysis is also an important scientific area with many objectives, such as disaster and crisis management, forest cover, road mapping, city planning, even military purposes. Spatial correlations of land cover or geospatial objects between different images lead to widely utilization of convolutional...
On the analysis of deep convolutional neural networks applied to building detection in satellite images
Karagöz, Batuhan; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Department of Computer Engineering (2015)
Deep Learning has gained much interest recently, probably induced by the re- quirements to learn more complex and abstract concepts. As concepts to be learned become more abstract, their regions in the raw input space also become highly variational. In many cases, shallow architectures fail to learn highly varia- tional functions. One area of interest where concepts to be learned are complex is remote sensing. In this thesis, performance and suitability of deep architectures for recognition of building patc...
Building detection from satellite images using shadow and color information
Güdücü, Hasan Volkan; Halıcı, Uğur; Department of Electrical and Electronics Engineering (2008)
A method for detecting buildings from satellite/aerial images is proposed in this study. The aim is to extract rectilinear buildings by using hypothesize first verify next manner. Hypothesis generation is accomplished by using edge detection and line generation stages. Hypothesis verification is carried out by using information obtained both from the color segmentation of HSV representation of the image and the shadow detection stages’ output. Satellite/aerial image is firstly filtered to sharpen the edges....
Citation Formats
M. Türkeş, “Kuş Bakışı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 1, pp. 1–25, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/573/289.