Depremlerin Tuzla Jeotermal Sahasındaki Etkilerinin İncelenmesi

Download
2021-05-11

Suggestions

Depremler bağlamında kader inancı ve hazırlıklı olma
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (2018-03-16)
Deprem sonrası İzmit Körfezinde kirlilik boyutunun tespiti
Karakoç, Fatma Telli; Karakoç, Fatih; Karakaş, Duran; Morkoç, Enis; Tüfekçi, Hüseyin; Okay, Oya; Tolun, Leyla; Olgun, Arzu; Tüfekçi, Vildan(2002-10-01)
Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında İzmit körfezine 4 kez saha çalışması yapıldı. Bu çalışmalar karasal kaynak, deniz (fiziksel kimyasal be biyolojik parametreleri içeren) ve balıkçılık çalışmalarım kapsadı. Atık sularda toplam azot, o-fosfat, toplam organik karbon, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ-gres, askıda katı madde ve pH ölçümleri yapıldı . Ölçümler, Dil Deresi ve Doğu Kanalının körfeze etkisinin oldukça fazla olduğu göstermiştir. Bu iki nehrin körfeze etkisi mevsime ba...
Depremler özelinde kaderciliğe dair sosyal temsiller
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (2017-03-24)
Probabilistic seismic hazard assessment for earthquake induced landslides
Balal, Onur; Gülerce, Zeynep; Department of Civil Engineering (2013)
Earthquake-induced slope instability is one of the major sources of earthquake hazards in near fault regions. Simplified tools, such as Newmark’s Sliding Block (NSB) Analysis are widely used to represent the stability of a slope under earthquake shaking. The outcome of this analogy is the slope displacement where larger displacement values indicate higher seismic slope instability risk. Recent studies in the literature propose empirical models between the slope displacement and single or multiple ground mot...
Investigation of abutment stiffnes under earthquake effect.
Buyurgan, Uzay Çağdaş; Yılmaz, Çetin; Department of Civil Engineering (2003)
Citation Formats
B. Parlaktuna, Ç. Sınayuç, and İ. Durgut, “Depremlerin Tuzla Jeotermal Sahasındaki Etkilerinin İncelenmesi,” presented at the World Geothermal Congress, Reykjavik, İzlanda, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93330.