Ulusal kimliğin semboller ve Erovizyonla temsili

2012-03-01

Suggestions

Gender analysis of national identity discourse in twp novels : the case of Greece and Turkey
Karababa, Pınar; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Gender and Women's Studies (2006)
This thesis study analyzes the construction of a common national self, which bears the characteristics of a dominant male figure, over the mirror image of the other nation’s women. It is believed in this thesis work that without examining the complex gender relations and gendered identity politics within national projects, it is not possible to understand the concept of nation. Accepting that nation is an -imagined- product of modernism and gendered identity construction takes place in the core of the creat...
Ulusal Kimlik Krizi Ve Türklük: Türkiye'den Örnek Olay İncelemeleri.
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan(2011-12-31)
KAPSAM Alan çalışması yapılacak bölgeler: Hatay-Belen, Ankara-Polatlı ve Sakarya-Akyazı ilçeleri. Alanda 60 yaşın üzerindekiler ve güncel politikayla iç içe olanlar olmak üzere iki odak grubu tespit edilmiştir. Bu projede milliyetçi ve muhafazakar özellikleri baskın olan üç ilçede etnik ve sosyal ilişkilerin dinamiklerine odaklanılacaktır. YÖNTEM Her bölgede 20 derinlemesine görüşme, 5 odak grup görüşmesi yapılacaktır. Bu görüşmeler yöntemin sosyolojik (nitel) tarafını temsil ederken, etnografik olarak da ...
Structural analysis and functional dynamics of national innovation system in Turkey and Germany: lessons for Turkey
Öztürk, Ayşen; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2012)
This thesis examines the structure of national innovation system by analyzing the functional dynamics. The institutionalization of national innovation system, programs and funding system are analyzed. Similarities and differences between two countries, namely Germany and Turkey, are examined. The advantages, strengths (inducement) and weaknesses (blocking) of the German and Turkish research system are discussed and examined by focusing on key policy differences. Key policy differences are explained with too...
Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler Ve Konut Mimarisi
Balamir, Aydan; Asatekin, Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Discussions of identity in Turkish architecture have customarily addressed the choice of style as an expression of a cultural commitment to modernity or of a resistance to it. It is especially the old rhetorical opposition between 'universal civilization' and 'national cultures' that marks the core of the debates, the roots of which go back to the Culture of Enlightment and the Romantic Movement. Trapped within the political context of rivalry between 'progressive' and 'conservative' camps, preoccupation wi...
Ulusal kalkınmacılıktan küresel neoliberalizme anti emperyalizm Latin Amerika deneyimi
Topal Yılmaz, Aylin (2009-10-01)
Latin Amerika kalkınma okulu üçüncü dünya kalkınmacılığı içinde merkezi bir yer tutar. Bu makale Latin Amerika kalkınma tartışmalarından ve deneyimlerinden yola çıkarak üçüncü dünyanın kalkınma mücadelesinin merkez ülkelere karşı olduğu kadar ülke içindeki egemen sınıflara karşı bir mücadele olduğuna işaret ediyor. Makalenin ilk bölümü Latin Amerika kalkınma okulu tartışmalarının temel eksenlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu bölüm gösteriyor ki, tartışmalarda anti-emperyalizm vurgusu güçlüdür ve kalkınma...
Citation Formats
L. Korkmaz Karaoğlu, “Ulusal kimliğin semboller ve Erovizyonla temsili,” PiVOLKA, vol. 21, no. 7, pp. 5–8, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://77.245.158.211/pivolka/21/PiVOLKA_21.pdf.