Maden atigi olan leonarditin adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi

2021-11-01
Eurasia Waste Management Symposium

Suggestions

Probabilistic modeling of operational dynamic water balance system for a mining facility
Pelenk, Ümit Giray; Yılmaz, Koray K.; Department of Geological Engineering (2019)
Water management in any environment is quite difficult and complex not only because of the effort that is required to comply with the environmental regulations but also due to the dynamic nature of the system not well suited for the deterministic approaches. As a result, probabilistic approaches are developed to make decisions that can actually represent the uncertainties quantitatively as probability distributions. Such methods, considered to be the best practice in mining industry, are very useful to make...
Comparative life cycle cost analysis of centrifugal and positive displacement pumps for mine dewatering
Aktaş, Ali Burak; Demirel, Nuray; Department of Mining Engineering (2015)
In mining activities, there is water flow to mining environment which must be removed by mine dewatering method to provide suitable working conditions. One of the ways of mine dewatering is conducted via pumps there mainly two types of pumps are being used in mine dewatering operations, centrifugal and positive displacement pumps. Centrifugal pumps utilize the submersible as feeder to horizontal pumps in main stations for further pumping to ponds or collection dams at surface, while positive displacement pu...
Maden Atık Barajlarının Geoteknik Özellikleri Ve Stabilitesi
Huvaj Sarıhan, Nejan(2011-12-31)
Atık barajları, maden işletimi sonucu ortaya çıkan çoğunlukla sulu (slurry) kıvamdaki maden atıklarının çevreye yayılarak zarar vermesini önleyecek şekilde depolanması için yapılır. Baraj gövde malzemesi olarak, arazideki doğal malzeme ve maden atığı/pasası ile bunların karışımından oluşturulan toprak/kaya dolgu kullanılır. Son 30 yılda maden sektöründe, ciddi boyutlarda can ve mal kaybına yol açmış, ve çevresel felaketlere neden olmuş önemli atık barajı stabilite problemi yaşanmıştır. Ülkemizde bir kaza da...
Analysis of mine accidents and financial consequences to gli mines
Özkan, Gökay; Güyagüler, Tevfik; Department of Mining Engineering (2007)
The expenditures resulting from work accidents is increasing every year. Among the other work accidents, mine accidents result important loss of time, money and lives. From the point of view of mine accidents, studies about cost of mine accidents need some contributions. In this thesis, cost of mine accidents to worker, employer, and total economy of country will be analysed in the light of data from Ministry of Labour, Social Security and Social Insurance Institution, and Türkiye Coal Enterprises. General ...
Maden Kompleksine ait derin denizel istiflerin planktonik foraminifer toplulukları (Doğu Türkiye)
Atakul Özdemir, Ayşe; Altıner, Sevinç; ÖZDEMİR, YAVUZ; MERCAN, ÇAĞRI; OYAN, VURAL; Güleç, Nilgün Türkan (2021-05-24)
Citation Formats
Z. Kurt, “Maden atigi olan leonarditin adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi,” presented at the Eurasia Waste Management Symposium, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93547.