Klinik görüşme

2015-05-01

Suggestions

Finding potential serious adverse events of drugs by using clinical trial data and machine learning tools
Demir, Veysel Buğra; Acar, Aybar Can; Can, Tolga; Department of Biotechnology (2021-12-30)
Healthcare is improving day by day and these developments make healthcare more accessible and this leads to production of large amount of data. The interpretation of these data, making assumptions and revealing significant results by using data analysis methods are important here as in every field that produces big data. Analysed data that are collected during clinical trials have great effect in ensuring developments in healthcare. Adverse event reports are one of the important parts of the clinically stud...
Genomic characterization of pseudomonas aeruginosa clinical isolates by pulsed field gel electrophoresis method
Alipour Ghorbani, Nader; Yıldız, Fatih; Durmaz, Rıza; Department of Biotechnology (2014)
Pseudomonas aeruginosa is a common cause of nosocomial infections, particularly in intensive care units (ICUs), bronchoscopy, oncology, and urology. The aim of this study was to characterize P. aeruginosa clinical isolates clonally relatedness by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) typing and it’s cut off value determination. We did retrospective study and analyzed genotypically a collection of 58 clinical isolates recovered during the period 2006–2011 from MESA private hospital microbiology department’...
Klinik psikoloji nedir?
Karancı, Ayşe Nuray (2017-03-01)
Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular
Bağçe, Samet (2016-09-09)
Sorular, bilimsel araştırma sürecinin vazgeçilmezleridir. Evrene ve doğaya dair sorgulamaların keşifsel / buluşsal aletleri olarak düşünebileceğimiz sorular, bilim insanlarının problem çözme setleridir. Bu pratiğin nasıl çalıştığını ve geliştiğini görebilmek için ise çığır açıcı bilimsel tezlerin ortaya atıldığı dönemleri tekrardan bir dönüp hatırlamakta fayda var. Günümüzde doğruluğu su götürmeyen tezlerin ilk ortaya atıldıkları zaman sağduyuyu ne denli sarstığını anımsadığımızda, bugün için sorgulanamaz g...
Bilimsel Araştırmalarda Mükemmeliyet Merkezlerinin Önemi: Japonya Örneği
Doğan, Muhsin; Aydınoğlu, Arsev Umur; Akçomak, İbrahim Semih(2018-12-31)
Ulusal yenilik stratejileri ve politikaları bir ülkenin vatandaşlarının hayat kalitesi, kamu sağlığı, rekabet gücü ve güvenliğini sağlama açısından büyük öneme sahiptir. Yeniliklerin motor gücü, temel ve uygulamalı araştırmalardır. Bu konuların “araştırma”ya bağlı olması sebebiyle, dünyada birçok ülke üniversitelerini ve araştırma merkezlerini daha rekabetçi hâle getirmek düzenlemeler yapmaktadır. Almanya, Danimarka ve Norveç'teki Mükemmeliyet Merkezleri Avrupa’daki örneklerden bazılarıdır. Japonya’da ise D...
Citation Formats
L. Korkmaz Karaoğlu, Klinik görüşme. 2015.