MS’de Kök Hücre Temelli Moleküler Mekanizma Çalışmaları

2020-02-16
2. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi

Suggestions

MS Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Örnek Uygulamalar
Şahin, Mustafa (2019-12-14)
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve model ile yapılabilen bazı örnek uygulamaları göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, modelin çalışma mantığı, kullanım amaçları ve bu amaçlardan bazıları örnek uygulamalarla açıklanmıştır.
MSM ve MEM Stratejilerinin Refah Etkileri: Genel Denge Analizi
Küçükşenel, Serkan(2017-12-31)
Bu proje önerisinde, balıkçılık sektörünü içeren bir dinamik stokastik genel denge modeli üzerinde durulması planlanmaktadır. Hanehalklarının balık kaynaklarının sürdürebilirliğinin miras güdüsü ile içerildiği bir fayda fonksiyonu ile optimizasyon yaptığı, balık ürünleri ve diğer ürünlerin bulunduğu bir piyasa modeli çerçevesinde fiyatların ekonomideki karar alıcıların davranışlarınca belirlendiği, stokastik çevresel şokların içerildiği bir model kurulması planlanmakta ve bu model içinde MSM ve MEM çözümler...
MS (Mustafa Sahin) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli ve Bazı Önemli Yetenekleri
Şahin, Mustafa (2021-07-01)
Bu çalışma, pal elemanı momentum (BEM) teorisi üzerine kurulan MS (Mustafa SAHİN) Bladed Rüzgar Türbini Simülasyon Modelinin tanıtılması, özellikleri ve bazı önemli yeteneklerinin uygulamalarla göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Mikro Elektro Mekanik Sistemler Üretim Teknikleri II
Kaplan, Halit; Dölen, Melik; Dur, Osman (2004-12-01)
Analytical solution for single phase microtube heat transfer including axial conduction and viscous dissipation
Barışık, Murat; Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla; Department of Mechanical Engineering (2008)
Heat transfer of two-dimensional, hydrodynamically developed, thermally developing, single phase, laminar flow inside a microtube is studied analytically with constant wall temperature thermal boundary condition. The flow is assumed to be incompressible and thermo-physical properties of the fluid are assumed to be constant. Viscous dissipation and the axial conduction are included in the analysis. Rarefaction effect is imposed to the problem via velocity slip and temperature jump boundary conditions for the...
Citation Formats
E. Kiriş, “MS’de Kök Hücre Temelli Moleküler Mekanizma Çalışmaları,” presented at the 2. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi, Antalya, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93975.