Yakınlık Etkisinin Asimetrik Doğasının Yoklayıcılı Hatırlama Görevi ile İncelenmesi

2021-09-07
Deneysel-Bilişsel Psikoloji Sempozyumu

Suggestions

Semantic service discovery with heuristic relevance calculation
Özyönüm, Müge; Doğru, Ali Hikmet; Department of Computer Engineering (2010)
In this thesis, a semantically aided web service and restful service search mechanism is presented that makes use of an ontology. The mechanism relates method names, input and output parameters for ontology guided matches and offers results with varying relevance corresponding to the matching degree. The mechanism is demonstrated using an experimental domain that is tourism and travel. An ontology is created to support a set of web services that exist in this domain.
The Relationship between intimacy and passion: gender, relationship length, physical attractiveness as moderators
Aykutoğlu, Bülent; Uysal, Ahmet; Department of Psychology (2015)
The aim of this study is to examine the the relationship between intimacy and passion in close relationships with respect to the passion model suggesting that changes in intimacy predicts passion (Baumeister & Bratslavsky, 1999). Gender, relationship length, physical attractiveness are expected to have a moderator effect on the relationship between intimacy and passion. Apart from actor's intimacy, partner's intimacy is expected to have an effect on actor's passion. For this aim, a diary study was conducted...
A multiple criteria sorting approach based on distance functions
Çelik, Bilge; Karasakal, Esra; İyigün, Cem; Department of Industrial Engineering (2011)
Sorting is the problem of assignment of alternatives into predefined ordinal classes according to multiple criteria. A new distance function based solution approach is developed for sorting problems in this study. The distance to the ideal point is used as the criteria disaggregation function to determine the values of alternatives. These values are used to sort them into the predefined classes. The distance function is provided in general distance norm. The criteria disaggregation function is determined ac...
Kalınlık-Veter Oranının Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapısına Etkisi
Gülsaçan, Burak; Şencan, Gizem; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2018-09-12)
Bu çalışmada, 35 derece ok açısına sahip bir delta kanadın kalınlık-veter t/C oranının akış yapısı üzerindeki etkisi, lazer aydınlatmalı yüzey ve çapraz akış duman görüntüleme, yakın-yüzey ve çapraz akış parçacık görüntülemeli hız ölçüm (PIV) ve yüzey basınç ölçüm teknikleri kullanılarak düşük hızlı bir rüzgar tünelinde karakterize edilmiştir. t/C oranı %4.75 ile%19 arasında değişen dört delta kanat modeli, Reynolds sayısı Re=10.000 ve 35.000 için 4 ile 10 derece aralığındaki hücum açılarında test edilmişti...
Kalınlık-Veter Oranının Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapısına Etkisinin Nümerik İncelenmesi
Cesur, Ismail Sadi; Yavuz, Mehmet Metin; Albayrak, Kahraman (2018-09-12)
Bu çalışmada 35 derece ok açısına sahip delta kanadın kalınlık-veter oranının akış yapısına etkisi nümerik olarak incelenmiştir. Analizler çalışmanın ilk safhalarında kalınlık-veter oranları t/C = 0.0475 ve 0.19, Reynolds sayısı Re = 35000 ve hücum açıları α=4 ve 10 derecelerde yapılmış olup rüzgar tüneli testleri sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda test kanatlarının üzerinde x/C = 0.44 pozisyonundan alınan basınç ölçümlerinin boyutsuz basınç katsayısı, -Cp, ve yakın-yüzey parçacık görüntü...
Citation Formats
H. Arpacı and A. Kılıç Özhan, “Yakınlık Etkisinin Asimetrik Doğasının Yoklayıcılı Hatırlama Görevi ile İncelenmesi,” presented at the Deneysel-Bilişsel Psikoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94108.