Orta Asya'da İslam ve Milliyetçilik

1994-12-31
Dünya'da ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler

Suggestions

Orta Asya da Siyasal İstikrar ve Demokrasi Dengesi Kırgızistan Örneği
Köksal, Pınar (2007-01-01)
Orta Asya’da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme
Köksal, Pınar (2012-01-01)
Orta Asya'da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma
Köksal, Pınar (Avrasya İncelemeleri Merkezi , 2020-12-01)
Orta Asya’da İslami Uyanış, Radikal İslami Hareketler ve Bu Hareketlerin Bölge Politikasına Etkileri
Köksal, Pınar (2003-01-01)
Orta Asya Ülkelerinde Rejim Değişikliğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkileri
Ayata, Ayşe; Doğangün, Huriye Gökten; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Sovyetler Birliğinin dağılması ile 1990'lı yıllarda Orta Asya ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri uzun soluklu olmamıştır. Son yıllarda dini, etnik ve bölgesel çatışmalar etrafında otokratik yönetimler konsolide olmuş, toplumsal muhalefet susturulmus ve toplumsal eşitsizliklerle mücadele yavaşlamaya başlamıştır. Bu kapsamda, gerek Sovyetler döneminde gerekse 1990'lı yıllarda demokratikleşme çabaları etrafında toplumsal cinsiyet eşitliğinde edinilen kazanımlar sekteye uğramaktadır.
Citation Formats
A. Aydıngün, “Orta Asya’da İslam ve Milliyetçilik,” presented at the Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Ankara, Türkiye, 1994, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94869.