Uyum Kavramı

2021-01-01

Suggestions

Resting state brain connectivity via bicoherence and coherence
Kandemir, Ahmet Levent; Özkurt, Tolga Esat; Department of Medical Informatics (2018)
The human brain is a complex and dynamical system, which consists of segregated areas specialized for perceptual or motor processing. Task-specific functions are only carried out by integration of these segregated regions. Thus, in order to understand the human brain, it is very important to understand underlying network structure. There are various metrics to investigate the brain connectivity and each day, new metrics are introduced in the field. This study concentrates on bicoherence analysis. Bicoherenc...
Re-Design To Adapt
Mutaf, Güner; Önür, Selahattin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kişi-eşya ilişkisinde kişinin eşya ile girdiği deneyim, o eşyaya karşı davranışı, vücudunun fizyolojik olarak aldığı şekil, ve eşyanın kendisi birbirinden ayırdedilebilir, fakat bölünemez olaylardır. Bir eşyanın ifade ediciliği ve yorumlanabilmesi kılgısal ve toplumsal bir anlam ortamını gerektirir. Kişi eşya ile ilişkisinde edilgen değildir; ifade edilenle, yorumlananın birbirinden bölünmediği bir anlam ortamıyla ilgisi kurulabilecek somut biçimlerden biri olduğu sürece, eşyayla girdiği her deneyim o eşy...
Toplum Kuramı
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (İletişim Yayınevi, 2015-01-01)
AB ve Avrupalılık
Ertuğrul, Kürşad (2011-01-01)
Rekabet Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Turhan Kitapevi, 2013-01-01)
Citation Formats
H. Sarıcı, Uyum Kavramı. 2021.