Bellek, Kolektif Bellek ve Koruma

2022-01-01

Suggestions

Belleğin Sınırlarından Hatırlama Kültürüne
Okyayuz, Mehmet (2021-01-01)
Bellek Yanılsamaları Üzerinde Etkisi Olan Bireysel Ve Durumsal Değişkenlerin Belirlenmesi
Mısırlısoy, Mine(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı bellek yanılsamaları üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bellek yanılsamalarının altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, yanılsamaları artıran durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de görgü tanıklığı, polis sorgulamaları veya psikoterapi seansları gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Bellek yanılsamalarının bilimsel ...
Bellek performansını arttırıcı dokunsal ve işitsel ritmik uyaran parametrelerinin belirlenimi
Özkurt, Tolga Esat(2017-12-31)
Canlı organizmalarda çeşitli kompleks ritimlerin varlıkları tespit edilmiş ve özellikleri incelenegelmiştir. EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) tekniği beynin iki yarımküresinin ritmik olarak çift taraflı görsel, işitsel ya da dokunsal uyarımlarına dayanmaktadır. Klinik ortamda kullanılan ritmin modalitesi, frekansı ve büyüklüğü rastgele ya da pratisyenin tecrübesine göre afaki olarak uygulanmaktadır. Literatürde bunların optimal değerlerine dair kapsamlı bir çalışma henüz mevcut d...
Şentepe in memories: a field research on gecekondu, memory and nostalgia
Arık, Gözde; Zırh, Besim Can; Department of Social Anthropology (2019)
Gecekondu is one of the most frequently researched and much-debated phenomenona by the academia in Turkey. Within the frame of latest urban policies, gecekondu houses have started to be demolished and new apartment blocks have been constructed instead. However, when evaluated integrally, it could be seen that gecekondu and memories regarding gecekondu continue to affect life of dwellers. Moreover, how the life in gecekondu is remembered constitutes legitimacy ground for urban transformation projects. Theref...
Memory, identity, home : self-perception of identity among the Armenian and Jewish communites in Ankara
Bal, Özgür; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2006)
This thesis explores the identity perceptions of the Armenian and Jewish communities in the context of Ankara. Purpose of the study is to understand the ways the members of these communities experienced the social, spatial, political and cultural changes in the capital-city after the establishment of Turkish nation-state; and in what ways they draw on these experiences in terms of their identifications, self-understanding, and feelings of belonging. For this purpose, life-story narratives of people who were...
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, “Bellek, Kolektif Bellek ve Koruma,” Mimarlık, vol. 423, pp. 49–52, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95406.