Bellek, Kolektif Bellek ve Koruma

2022-01-01

Suggestions

Belleğin Sınırlarından Hatırlama Kültürüne
Okyayuz, Mehmet (2021-01-01)
Bellek Yanılsamaları Üzerinde Etkisi Olan Bireysel Ve Durumsal Değişkenlerin Belirlenmesi
Mısırlısoy, Mine(2009-12-31)
Bu çalışmanın amacı bellek yanılsamaları üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bellek yanılsamalarının altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, yanılsamaları artıran durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de görgü tanıklığı, polis sorgulamaları veya psikoterapi seansları gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Bellek yanılsamalarının bilimsel ...
Memorialization as the Art of Memory: A Method to Analyse Memorials
Yılmaz, Ahenk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Memorialization as the reification of past experiences crystallizes the bi-directional relation between memory and architecture in its pure form. Memorials, because of this long-established relation, constitute an expense area of knowledge where the theories of diverse -such as social, psychological, cognitive, urban or architectural- studies intersect. Addressing that interdisciplinary area, this study proposes a new approach derived from classical memorising technique of the art of memory (ars memoriae) t...
Bellek performansını arttırıcı dokunsal ve işitsel ritmik uyaran parametrelerinin belirlenimi
Özkurt, Tolga Esat(2017-12-31)
Canlı organizmalarda çeşitli kompleks ritimlerin varlıkları tespit edilmiş ve özellikleri incelenegelmiştir. EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) tekniği beynin iki yarımküresinin ritmik olarak çift taraflı görsel, işitsel ya da dokunsal uyarımlarına dayanmaktadır. Klinik ortamda kullanılan ritmin modalitesi, frekansı ve büyüklüğü rastgele ya da pratisyenin tecrübesine göre afaki olarak uygulanmaktadır. Literatürde bunların optimal değerlerine dair kapsamlı bir çalışma henüz mevcut d...
Şentepe in memories: a field research on gecekondu, memory and nostalgia
Arık, Gözde; Zırh, Besim Can; Department of Social Anthropology (2019)
Gecekondu is one of the most frequently researched and much-debated phenomenona by the academia in Turkey. Within the frame of latest urban policies, gecekondu houses have started to be demolished and new apartment blocks have been constructed instead. However, when evaluated integrally, it could be seen that gecekondu and memories regarding gecekondu continue to affect life of dwellers. Moreover, how the life in gecekondu is remembered constitutes legitimacy ground for urban transformation projects. Theref...
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, “Bellek, Kolektif Bellek ve Koruma,” Mimarlık, vol. 423, pp. 49–52, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95406.