Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı kalibrasyon (II) projesi 1990 dönemi kesin raporu

1991-03-15
Salihoğlu, İlkay

Suggestions

Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu
Saydam, Cemal; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(1994-01-01)
Yakın geçmişte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan asit yağmurları, Çernobil Kazası ve Körfez Savaşının kaynaklarından uzak bölgelerde tesbit edilen döküntüleri çevre kirliliğine uzun mesafeli atmosferik taşımının katkısının gözardı edilemiyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu izleme programı Doğu Akdeniz atmosferinde bulunan parçacıkların tanımlanması, uzun mesafeli taşınım ile ulaşan materyalin kaynak bölgelerinin saptanması ve atmosferden denize giren akı miktarlarının tesbit edilmesi amacı doğrultusund...
Ulusal Deniz Ölçme Araştırma Programı, atmosferik kirleticilerin taşınımı ve kaynaklarının belirlenmesi 1996 yılı nihai raporu
Salihoğlu, İlkay; Kubilay, Nilgün; Yemenicioğlu, Semal; Özsoy, Türkan(1997)
Ulusal Deniz Ölçme,İzleme ve Araştırma Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı (Kuzeydoğu Akdeniz) 1992 yılı nihai raporu
Saydam, Cemal; Yemencioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün; Şenhan, Mustafa; Sayın, Ayhan(1995)
Bilimsel ve Teknolojik gelişmeler önceleri önemsiz gibi görünen bazı olayları daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Bunlardan birisi ide atmosfer yoluyla sağlanan uzun mesafeli materyal taşınımıdır. Bugün uzun mesafeli materyal ve kirleticilerin en az nehirler tarafından taşınanlar kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmanın amaçlarından birisi kuzeydoğu Akdeniz ile ilgili atmosferik veri tabanını oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise örnekleme bölgemize (kuzeydoğu Akdenize) ulaşan hava kütlelerinin ve bunları...
Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma Programı Akdeniz alt projesi final raporu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü(1997-04-15)
Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz alt projesi ve Orta Karadeniz alt projesi, Cilt I: Fiziksel oşinografi
Oğuz, Temel; Latif, A. Muhammed; Sur, İbrahim H.; Ünlüata, Ümit(1989)
Citation Formats
İ. Salihoğlu, “Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı kalibrasyon (II) projesi 1990 dönemi kesin raporu,” 1991. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95488.