Çoksayılı algılayıcılarla akıllı veri tümleşimi

2002-02-01
Erkmen, İsmet
Erkmen, Aydan Müşerref
Barshan, Billur
Veri tümleşimi, değişik, çok sayıda duyuculardan elde edilen verilerin, temsil değeri artırılmış, birleşik tek bir veriye indirgenmesi işlevidir. Duyucular, değişik tip, etki alanı, çözünürlük ve belirsizlik değerleri ile karakterize edilebilirler. Günümüzde gelişen teknoloji, mekatronik sistemlerde, yeni nesil robotlarda ve ileri düzeydeki otomasyon uygulamalarında, değişik tip, belirsizlik ve çözünürlükteki dağıtık sensörlerden ya da devinim alt işlemlerinden alınan birçok verinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gibi dağıtık çok duyuculu ortamlarda optimal bilgi işlenmesi için veri / öznitelik / karar tümleşimi kaçınılmazdır. Projede, kamera, sonar ve kızılötesi duyuculardan belirsizlik içeren ortamlarda alınan veriler, fraktal kanı ağı ile tümleştirilmiştir. Çalışmanın orijinal katkısı aşağıdaki noktalarda gerçekleştirilmiştir: 1. Değişik tip, belirsizlik ve çözünürlükteki duyucuların akıllı algılayıcılar olarak modellenmeleri. 2. Veri, öznitelik ve karar tümleşimi için geliştirilen, tümüyle bağlantılı, düğümler arasındaki bağlantının öğrenmeyle değişebildiği ve düğümler arası ilişkiye göre organize olduğu ağ mimarisi. 3. Tümleştirme işleminde kullanılan metodoloji. · Bilgi birimlerinin gösterimi için kullanılan, bilginin içerdiği belirsizlik derecesine göre dokulandırılmış fraktal kanı fonksiyonları. · Bilgi birimlerinin tümleştirilmesi için kullanılan, fraktal boyutları, doku ile ilgili olan etkileşimin derecesine dayalı fraktal iletkenlik. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen nöro kontrollü Fraktal Karar Ağı, NOMAD 200 mobil robot üzerindeki değişik duyuculardan alınan verilerin tümleştirilmesinde kullanılmış ve sonuçları raporda sunulmuştur.

Suggestions

Experimental and numerical investigation of vortex formation at multiple horizontal intakes
Yıldırım, Tuğçe; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2020-8)
Although most of the equations given in the literature for critical submergence are for symmetrical single intakes; in practice approach flow conditions are not mainly symmetrical. In this study, formation of the vortices in asymmetrical approach flow conditions was investigated for a multiple water intake structure composed of a reservoir and several pipe systems. Different scenarios were tested when some of the intake units were in operation whereas some others were not. The geometrical and hydraulic...
A survey on multidimensional persistence theory
Karagüler, Dilan; Pamuk, Semra; Department of Mathematics (2021-8)
Persistence homology is one of the commonly used theoretical methods in topological data analysis to extract information from given data using algebraic topology. Converting data to a filtered object and analyzing the topological features of each space in the filtration, we will obtain a way of representing these features called the shape of data. This will give us invariants like barcodes or persistence diagrams for the data. These invariants are stable under small perturbations. In most applications, we n...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Çok Katmanlı Eniyileme Problemlerinin Türev Gerektirmeyen Yöntemlerle Çözümü
Karasözen, Bülent(2009-12-31)
Kısmi türevli denklemlerin sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak ayrıklaştırılması sonucu elde edilen büyük çapataki eniyileme problemlerinin etkin çözümü büyük önem taşımaktadır. Bu tür problemlerin çözümü için, son yıllarda geliştirilen az bilgisayar zamanı ve bilgisayar belliği gerektiren çok-düzeyli eniyileme yöntemlerinin, türev gerektirmiyen eniyileme yöntemleriyle birlikte mühendislikte karşılaşılan büyük çaptaki eniyileme problemlerine uygulanması planlanmıştır. Tez öğrencileri Bengisen Pekmen ve Ha...
Evaluation and selection of ground motion intensity measures for nonlinear seismic demand and fragility analysis of MDOF systems
Kadaş, Koray; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2021-5-21)
In performance-based seismic design methodology, intensity measures are thought to be key parameters of ground motion records that relate the seismic hazard levels with the structural response or damage. Therefore, it is important to identify efficient intensity measures that are capable of reducing the variability in seismic demand predictions. There exist several simple-to-advanced scalar and vector ground motion intensity measures; however, the literature is limited in the number of comparative studies i...
Citation Formats
İ. Erkmen, A. M. Erkmen, and B. Barshan, “Çoksayılı algılayıcılarla akıllı veri tümleşimi,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95499.