Farklı API gravitedeki petrollere kuru ve ıslak yerinde yakma yöntemlerinin uygulanabilirliğinin laboratuvar incelemesi

1987-02-15
Bağcı, A. Suat
Parlaktuna, Mahmut
Türegün, Fazıl
Özeren, Mehmet

Suggestions

Farklı Sentetik Şeker Bileşiminde Mikrobiyal Yağ Üretimi
Gürel, Nermin; Çekmecelioğlu, Deniz (null; 2019-04-18)
Farklı Üretim Parametrelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilen Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Kalitesi Üzerine Etkileri
TÜZÜN ÖZMEN, ÖZGE; Sedani, Salar Habibpur; karaman, mehmet; GÖKŞEN, KADİR; Turan, Raşit (2019-06-01)
Investigation of processing parameters on production of hemicellulose based films from different agricultural residues via extrusion
Akınalan, Büşra; Bölükbaşı, Ufuk; Özkan, Necati; Department of Chemical Engineering (2014)
Today, due to the environmental concerns about petroleum based polymers, the use of renewable polymers including polysaccharides in food packaging applications is increasing rapidly. In the present study, hemicellulose was extracted from corn cobs, wheat straw and sunflower stalks, and two different techniques, solvent casting and extrusion, were utilized for biodegradable film production. Films produced from different types of biomasses were compared in terms of their mechanical, thermal and morphological ...
Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi
Poçan, Pelin; Öztop, Halil Mecit; Hamamcı, Haluk (2015-11-12)
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen ...
Hydrogen and poly-beta hydroxy butyric acid production and expression analyses of related genes in rhodobacter capsulatus at different acetate concentrations
Özsoy, Burcu; Gündüz, Ufuk; Department of Biology (2012)
Hydrogen, which is a clean energy source, is one of the alternatives for fossil fuels. Biological hydrogen production is one of the hydrogen production methods. Rhodobacter capsulatus is a photosynthetic bacterium that produces hydrogen via photofermentation. R. capsulatus can also synthesize some valuable by-products such as Poly-beta- hydroxy butyric acid (PHB), which is a biodegradable bioplastic. In a two stage biohydrogen production system, which is combination of dark fermentation and photofermentatio...
Citation Formats
A. S. Bağcı, M. Parlaktuna, F. Türegün, and M. Özeren, “Farklı API gravitedeki petrollere kuru ve ıslak yerinde yakma yöntemlerinin uygulanabilirliğinin laboratuvar incelemesi,” 1987. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95573.