SAS-2 uydusu kıvılcım odalı kozmik gamma ışını teleskopunun Monte Karlo metodu ile kalibrasyonu ve verilerin analizi

1975-05-15
Tümer, T. (Ve Diğerleri)
Ögelman, H.
Özel, M.e.

Suggestions

SAS-2 uydusu gamma ışınları teleskopu verilerinin ayrıntılı analizi
Tümer, Osman Tümay; Ögelman, Hakkı; Özel, Mehmet E.(1976-10-15)
SAS-2 gama ışınları uydu teleskopu verilerinin X-ışın atarca yıldızları aranması amacı ile çözümlenmesi
Kızıloğlu, Ümit; Özel, Mehmet E.; Ögelman, Hakkı; Tümer, Osman Tümay(1981-04-15)
SAPO-34 Katalizörünün Plastik Atıkların Bozunma Reaksiyonundaki Performansı
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Dayanıklı, hafif, çeşitli şekillere sokulabilir ve ucuz olmasından dolayı plastikler geniş kullanım alanına sahiptirler. Günümüzde kullanımı çok fazla olan bu plastik malzemelerin atıklarının bilinçli bir şekilde yok edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çevreye kalıcı zarar verilebilmektedir. Çalışmalar, plastiğin ısı ile bozundurulup petrokimya sanayinde kullanılan çeşitli değerli kimyasalların ve/veya sıvı yakıt elde edilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak sadece ısı yoluyla katalizörsüz ortamda bozundur...
Photometric and spectral analysis of the optical companion to sax j2103.5+4545
Özbilgen, Sinem; Kızıloğlu, Ümit; Department of Physics (2008)
In this study spectral and photometric data of the SAX J2103.5+4545 Be/X-ray system are given. The spectral data were taken from June 2007 to September 2008 with the 1.5 m Russian-Turkish telescope, whereas the photometric data were obtained using ROTSE-IIId archive from June 2004 to November 2008. The photometric data up to April 2007 shows that the system was in quiescence in the optical region. But, in the 23rd of April 2007, the system's luminosity underwent a large increase, which is in agreement with ...
Conformal vector fields with respect to the Sasaki metric tensor field
Şimşir, Fatma Muazzez; Tezer, Cem; Department of Mathematics (2005)
On the tangent bundle of a Riemannian manifold the most natural choice of metric tensor field is the Sasaki metric. This immediately brings up the question of infinitesimal symmetries associated with the inherent geometry of the tangent bundle arising from the Sasaki metric. The elucidation of the form and the classification of the Killing vector fields have already been effected by the Japanese school of Riemannian geometry in the sixties. In this thesis we shall take up the conformal vector fields of the ...
Citation Formats
T. (. D. Tümer, H. Ögelman, and M. e. Özel, “SAS-2 uydusu kıvılcım odalı kozmik gamma ışını teleskopunun Monte Karlo metodu ile kalibrasyonu ve verilerin analizi,” 1975. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95624.