İki nükleonun karşılıklı etkileşmelerindeki ışıma düzeltmeleri

1976-04-15
Akşahin, Ertan
Yalçın, Cengiz

Suggestions

Transcription pattern comparison of two ubiquitin specific proteases (usp6 and usp32)
Tabası, Shiva Akhavan; Erson Bensan, Ayşe Elif; Department of Biology (2007)
The incidence of breast cancer is 1 in 8 among women. Usually loss of tumor suppressor genes and overexpression of proto-oncogenes are known to be involved during mammary tumorigenesis. USP32 (Ubiquitin Specific Protease 32) gene is located on chromosomal band 17q23, a region of amplification in breast cancer. Gene amplification is known to be a common mechanism in breast cancer cells, through which proto-oncogenes are overexpressed and contribute to tumor progression. Presence of multiple oncogene candidat...
İki hidrodinamik programın karşılaştırılması
Oğuz, Elif (2019-10-01)
Açık deniz yapılarının zaman ve maliyet kısıtlamaları sebebiyle, tasarımın ilk aşamasında sayısal metotlara ihtiyaç duyulur. Modellemenin güvenilir şekilde yapılıp yapılamayacağını anlamak için tasarıma başlamadan önce kıyaslama çalışmaları yürütülmektedir. Karşılaştırma çalışması için, genellikle, üzerinde çalışılan tasarıma geometrik olarak en yakın yapı seçilir. Geometrik benzerliğin yanı sıra seçilecek karşılaştırma çalışmasının gerekli verilerine rahatlıkla ulaşılıp ulaşılamayacağı önemlidir. Sonrasın...
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
Coefficients of folding polynomials attached to Lie algebras of rank two
Aydoğdu, Muhammed; Küçüksakallı, Ömer; Department of Mathematics (2021-7-9)
Let g be a Lie algebra over a field F, and let h be a Cartan subalgebra of g. The dual space h∗ of h forms a root system. Reflections in the hyperplanes orthogonal to the simple roots of h∗ generate the Weyl group of g. If h is the generalized cosine function associated with the Weyl group of g, then for a nonnegative integer k, the generalized Chebyshev polynomial associated with g is defined by Pkg(h(x)) = h(kx). In this thesis, general formulae for PkB2 and PkG2 will be found and some algebraic properti...
A real-time, low-latency, FPGA implementation of the two dimensional discrete wavelet transform
Benderli, Oğuz; Tekmen, Yusuf Çağatay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
This thesis presents an architecture and an FPGA implementation of the two dimensional discrete wavelet transformation (DWT) for applications where row-based raw image data is streamed in at high bandwidths and local buffering of the entire image is not feasible. The architecture is especially suited for multi-spectral imager systems, such as on board an imaging satellite, however can be used in any application where time to next image constraints require real-time processing of multiple images. The latency...
Citation Formats
E. Akşahin and C. Yalçın, “İki nükleonun karşılıklı etkileşmelerindeki ışıma düzeltmeleri,” 1976. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95633.