Erdemli-Lamas (Mersin) kıyı şeridinde deniz tabanının sediment özellikleri

1979-03-15
Olcay, Necip
Norman, Teoman

Suggestions

Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Özkan, Korhan; Salihoğlu, Barış; Örek, Hasan; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Kalegeri, Pınar; Başduvar, Şehmus; Uysal, Zahit; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin(2018-12-31)
Denizel ortam önemli bir ekonomik kaynak olmasının yanı sıra su, karbon ve ısı döngüsünün bölgesel ve küresel iklim değişimleri belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerin denizel ortamlarda meydana getirdiği değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi, bu gözlemleri destekleyecek sayısal modeller ile öngörü yapılması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar için...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Denizlerde ölçüm ve öngürülerin oluşturulması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde yer alan pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir.. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, ö...
Mersin Körfezi kıyı sularında nehir etkisi
Yücel, Nebil; Akçay, İsmail; Sakallı, Abdulla; Uysal, Zahit; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Sınırlayıcı Besin Elementleri Deneyleri Birincil Üretim Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi.
Uysal, Zahit(2011-12-31)
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonun (fitoplankton) değişken besin elementi düzeylerinde nicel ve nitel açıdan tepkilerini ve populasyonda olası değişimlerin saptanmasını amaçlamaktadır. Besin tuzları birincil üreticilerin sürekliliğini ve kompozisyonunu kontrol eden et...
Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimleri
Uysal, Zahit(2010-02-28)
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonların çok düşük verimlilikteki açık ve görece daha verimli kıta sahanlığı sularındaki üretim kapasitelerinin anlaşılmasını amaçlar. Farklı bitkisel plankton tür ve gruplarının denizlerde birincil üretime katkısı ve bu grupların kimyasal...
Citation Formats
N. Olcay and T. Norman, “Erdemli-Lamas (Mersin) kıyı şeridinde deniz tabanının sediment özellikleri,” 1979. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95646.