Estrojen ve vitamin E'nin kalp-damar hastalıkları tedavisindeki etkisinin moleküler incelenmesi

1994-09-30
Severcan, Feride
Vitamin E ve Estrojen kalp-damar hastalıklarında tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Vitamin E ve Estrojenin bu işlevinin gerisindeki moleküler mekanizmalar bilinmemektedir. Projenin ilk aşamasında Vitamin E1 nin ana bileşeni olan $\alpha$ -tokoferolün kolesterol içeren fosfolipid membranlarla etkileşmesi ESR, STESR ve FTTR teknikleri ile incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlan $\alpha$ T ün membranda fosfolipitlerle kuvvetli hidrojen bağlanması yaparak ve kolesterol ile fosfolipid arasındaki hidrofobik etkileşmeleri azaltarak, kolesterol' ün membranla etkileşmesini ya tamamen yok ettiği ya da azalttığını göstermektedir. Projenin ikinci aşamasında fizyolojik estrojenin kan akışkanlığı üzerindeki etkisi ESR ile incelenmiştir. Bu amaçla normal adet gören ve menopozdaki sağlıklı kadın kanlan incelenmiş ve menopozdaki kadına ait kan örneklerinde kan mikroviskozitesinin arttığı, böylece kanın akışkanlığının azaldığı anlaşılmıştır. Projenin üçüncü aşamasında estrojenin fosfolipit model membranlarla etkileşmesi incelenmiştir. Estrojenin jel fazda ve sıvı kristal fazda membranın düzensizliği arttığı, dinamik etkisinin ise estrojen konsantrasyonuna bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.

Suggestions

Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Keskin, Dilek Esra; Karataş, Ayten(2018)
Kemik dokusu kayıplarının tedavisinde kullanılan greft yaklaşımlarında donör kısıtlılığı,bulaşıcı hastalık ve immün reaksiyon riski ile karşılaşılmaktadır. Doku mühendisliği amacıylageliştirilen hücre taşıyıcıları bu sorunların önüne geçmektedir. Projede, kemik dokurejenerasyonunu destekleyecek, temelde doğal malzemelerden oluşan üç boyutlu yeni birtaşıyıcı geliştirilmiştir. Birlikte elektroeğirme yöntemiyle hazırlanan taşıyıcının birinci fiberyapısı temelde bakteriden üretilebilen Poli(3-hidroksibütrat-ko-...
Bağımlı Kişilik Örüntüsü ve Terapötik İşbirliği: ŞemaOdaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Yakın, Duygu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Bağımlı kişilik örüntüsü (BKÖ) klinikte tedavi gören danışan örnekleminde oldukça yaygındır. BKÖ gösteren kişilerde diğerlerine aşırı güvenme, yetersizlik hisleri, zedelenmiş özerklik ve yapışkan davranışlar görülebilir. Hali hazırda sağlanan bakımı sürdürebilmek için duygusal açıdan bakım veren kişilere yönelik itaat davranışları görülebilir. Öte yandan, bu kişiler temel ilişkilerini tehlikede hissettiklerinde oldukça girişken ve iddialı davranışlarda da bulunabilirler. Kişilik bozuklukları perspektif...
Additive Manufacturing of 3-Dimensional Bioceramic Structures Elaborated By Calcium Phosphate Cement Reactions
Sever, Hüseyin Engin; Durucan, Caner; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-7-26)
Calcium phosphate cements (CPCs) are clinically used in bone related surgical operations for irregular defect filling operations. The cement nature also enables them to be used in additive manufacturing to produce bioceramic structures with irregular shapes and scaffolds with specific geometry, shape and macroporosity, as explored in this thesis. In this study, first a CPC cement precursor, α-tricalcium phosphate (α-TCP or α-Ca3(PO4)2), is synthesized by using two different powder mixtures of CaHPO4:CaCO3 a...
Comparative Transcriptome Analyses of a Standard Strain and Clavulanic Acid Overproducing Industrial Strain of S. clavuligerus
Çelik, Gözde; Özcengiz, Gülay; Son, Çağdaş Devrim; Department of Biotechnology (2021-9)
Streptomyces clavuligerus is the producer of the medically important β-lactam antibiotics, including cephamycin C (CC) and potent β-lactamase inhibitor clavulanic acid (CA). In this study, comparative transcriptome analysis between an industrial stain, namely DEPA (CA overproducer strain which was developed by several rounds of classical random mutagenesis), and a reference strain NRLL3585 was performed by using the genome-wide RNA-seq technique. Our aim was to understand and improve the knowledge about the...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Simvastatin Yüklü Mikrotaşıyıcıların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Durucan, Caner; Keskin, Dilek; Özen, Can(2013-12-31)
Bu çalışmada, doku mühendisliği yaklaşımıyla kemik dokusunda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan hasarlarda rejenerasyon sağlamak için simvastatin yüklü, hidroksiapatit temelli mikrotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve biyomalzeme özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Bu taşıyıcı sistemlerin mikron boyutlarında olmaları sayesinde enjekte edilebilir bir yapıya dönüştürülüp sert dokuda oluşan hasarlı bölgenin yapısı ve şekli ne olursa olsun ameliyatlarda cerrahlar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi ...
Citation Formats
F. Severcan, “Estrojen ve vitamin E’nin kalp-damar hastalıkları tedavisindeki etkisinin moleküler incelenmesi,” 1994. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95679.