Kısıtlı dinamik sistemler; Einstein-Proca denklemleri ve genelleştirilmiş gravitasyon teorileri

1996-08-01
Dereli, Tekin
Riemann-sal olmayan bir genelleştirilmiş gravitasyon teorisinin geniş bir çözüm sınıfının Einstein-Proca denklemlerinin çözümleri cinsinden inşa edilebileceği gösterilmiştir.

Suggestions

Integrable nonautonomous KdV systems
Turhan, Refik; Karasu, Atalay; Department of Physics (2002)
Multi-component Korteweg-de Vries (KdV) type of nonautonomous systems in (1+1) dimensions are classified for integrability via existence of a recursion op erator having a certain general form. Integrability conditions are obtained for sys tems with arbitrary number of components. From these conditions two-component integrable systems are explicitly obtained. All the found integrable two-component nonautonomous systems are investigated for their transformability to autonomous systems.
Optimal market making models in high-frequency trading
Aydoğan, Burcu; Uğur, Ömür; Aksoy, Ümit; Department of Financial Mathematics (2021-4-08)
In this thesis, we aim to develop optimal trading strategies in a limit order book for high-frequency trading by stochastic control theory. First, we address for evolving optimal prices where the underlying asset follows the Heston stochastic volatility model including jump components to explore the effect of the arrival of the orders. The goal of the market maker is to maximize her expected return while controlling the inventories where the remaining is charged with a liquidation cost. Two types of ...
İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Zaman Skalası Üzerinde Kalitatif İncelenmesi
Zafer, Ağacık(2009-12-31)
Genel olarak bir diferansiyel denklemin veya bir fark denklemin çözümlerini tam olarak bulmak mümkün değildir. Bu nedenle, çözümlerin davranışı hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Diferansiyel denklemlerin ve fark denklemlerin zaman skalası yardımıyla birlikte incelenmesi son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Projede dinamik denklemlerin çözümlerinin davranışı incelendikten sonra elde edilen bulgular bilgisayar yardımıyla test edilecektir. Proje sonucunda verilen bir dinamik denklemin ...
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda hidrodinamik yükler
Dündar, Onur; Aydın, İsmail; Telci, T. İlker(2003)
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda etkiyen hidrodinamik yükler, hidrolik modeller üzerinde deneysel olarak incelenmiş ve deneylerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir matematik rnodel geliştirilmiştir. Alık-cebri boru arasında konumlandırılmış bir kapağın, kapanması sırasında neden olduğu zamana bağımlı akım, tek boyutlu integral enerji ve integral süreklilik denklemlerinin birlikte sayısal çözümü yoluyla modellenmiştir. Matematik model, hidrolik modelden elde edilen yük kayıp katsayılarından fay...
Geometri’nin Argümantasyona Dayalı bir Teknoloji Kullanımı ile Öğretilmesi
Akyüz, Didem(2018-12-31)
Argümantasyon bir öğrencinin matematiksel düşüncesini anlamak için kullanılabilecek yöntemlerin merkezinde yer almaktadır (Mercier & Sperber, 2011). Fakat matematiksel argümantasyon kendi kendine ya da içgüdüsel olarak gelişmemektedir (Oaksford, Chater, & Hahn, 2008). Günümüzde bir çok çalışma matematiksel argümantasyonun ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisini araştırmakta ve nasıl geliştirilebileceğini bulmaya çalışmaktadır. Buna ek olarak, teknolojinin günümüzde her alanda yaygınlaşması, araştırmacıl...
Citation Formats
T. Dereli, “Kısıtlı dinamik sistemler; Einstein-Proca denklemleri ve genelleştirilmiş gravitasyon teorileri,” 1996. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95684.