Kuzey Anadolu fay sisteminin (KAFS) İsmetpaşa-Gerede ve Mengen arasındaki kesimin depremselliği

2005-08-15
Koçyiğit, Ali

Suggestions

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alan Erbaa (Tokat) ilçesinin coğrafi bilgi sistemi tabanlı mikrobölgelendirmesi
Akın, Müge; Topal, Tamer(2009)
Seismic microzonation of Erbaa (Tokat-Turkey) loccated along eastern segment of The North Anatolian Fault Zone (nafz)
Akın, Müge; Topal, Tamer; Department of Geological Engineering (2010)
Turkey is one of the most earthquake prone countries in the world. The study area, Erbaa, is located in a seismically active fault zone known as North Anatolian Fault Zone (NAFZ). Erbaa is one of the towns of Tokat located in the Middle Black Sea Region. According to the Earthquake zoning map of Turkey, the study area is in the First Degree Earthquake Zone. The city center of Erbaa (Tokat) was previously settled on the left embankment of Kelkit River. After the disastrous 1942 Niksar-Erbaa earthquake (Mw = ...
Preparation of a source model for the Eastern Marmara Region along the North Anatolian fault segments and probabilistic seismic hazard assessment of Düzce province
Cambazoğlu, Selim; Akgün, Haluk; Department of Geological Engineering (2012)
The North Anatolian Fault System is one of the most important active strike-slip fault systems in the world. The August 17, 1999 and November 12, 1999 earthquakes at Kocaeli and Düzce are the most recent devastating earthquakes. The study area lies in the Eastern Marmara Region and is bounded by the 28.55-33.75 E and 40.00-41.20 N, latitude and longitude coordinates, respectively. There are numerous studies conducted in the study area in terms of active tectonics and seismicity, however studies are scale de...
Earthquake focal mechanism and stress tensor analysis along the central segment of the North Anatolian fault
Karasözen, Ezgi; Özacar, Atilla Arda; Kaymakcı, Nuretdin; Department of Geological Engineering (2010)
The North Anatolian Fault (NAF) is one of the world’s largest active continental strikeslip faults, and forms the northern margin of the Anatolian plate. Although its geologic and geomorphologic features are well defined, crustal deformation and associated seismicity around central segment of the NAF is relatively less-known. In this study, we analyzed locations and focal mechanisms of 172 events with magnitude ≥ 3, which are recorded by 39 broadband seismic stations deployed by the North Anatolian Passive ...
Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi: İlk Bulgular
Biryol, C. Berk; Özacar, Atilla Arda; Tok, Hande; Gans, Christine R.; Zandt, George; Beck, Susan L.; Warren, Linda M.; TAYMAZ, TUNCAY (2009-04-13)
Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi (2005−2008) kapsamında fayın orta kesimine 39 adet üç bileşenli geniş bant sismometreden oluşan geçici bir sismik ağ kurulmuştur. Toplanan sismik veriler üzerinde şu ana kadar yapılan çalışmalar bölgenin kabuk ve manto yapısı ile ilgili yeni bulgular ortaya koymaktadır. Çevre gürültü analizlerinde üst kabukta faz hızlarının Kuzey Anadolu Fayı etrafında artığı, üst mantoda ise kuzeybatıdan güneydoğuya açık bir azalma olduğu gözlenmiştir. Alıcı fonksiyon analizleri çalış...
Citation Formats
A. Koçyiğit, “Kuzey Anadolu fay sisteminin (KAFS) İsmetpaşa-Gerede ve Mengen arasındaki kesimin depremselliği,” 2005. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95732.