Absent Presents: Musealisation of Hasankeyf’s Historic Monuments

2021-04-13

Suggestions

Aftermath: Is Architecture Autonomous and Forum: General Assesment and Cases Ankara.Urban.Atlas
Sargın, Güven Arif (null; 2017-07-14)
Invalid joint arrangements and actuator related singular configurations of a system of two cooperating SCARA manipulators
Ozkan, B; Özgören, Mustafa Kemal (2001-06-01)
In this study, the actuator related singular configurations (ASCs) of a system of two cooperating SCARA manipulators, are investigated. The ASC concept was First developed for planar pairs of cooperating manipulators, and it was shown that these ill-conditions could be different from the kinematic: singularities. (Ozkan B, Ozgoren MK. Torque related singular configurations of a planar system of two coodinated manipulators. In: Proceedings of International Machine Design and Production Conference, Sept. 9-11...
Non-governmental organizations and democratization in Post-Soviet Kyrgyzstan
Ataşer, Gökhan Alper; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Sociology (2005)
This thesis analyzes the relationship between NGOs and the democratization process in post-Soviet Kyrgyzstan. The conditions shaping both the civil society and political development are analysed in the light of findings obtained through in-depth interviews with NGO leaders in Kyrgyzstan. Despite relative freedom for NGOs, civil society in Kyrgyzstan is still in its infancy. Soviet era conception of roles attributed to state and society still persist especially among the governmental officials and general po...
Older returnees to Russia and Turkey
Baraulina, T.; Rittersberger, Helga İda (2010-09-01)
Kocaeli̇ Tari̇hi̇ Cami̇ Örnekleri̇ Üzeri̇nden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Cami̇i̇, Fevzi̇ye Cami̇i̇ ve Pertev Paşa Cami̇i̇
Kishalı, Emre; Türkmenoğlu Bayraktar, Neslihan; Şener, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Tüzükler, genel prensipler ve tarihi yapıların bakım ve onarım yöntemleri ile tarihi yapılar üzerine çalışmalara uluslararası literatürde rastlanmaktadır ve günümüz koşulları ile birlikte gelişen teknoloji, koruma yöntemlerini, teorilerini ve yaklaşımlarını değiştirmektedir. Koruma devamlı, eş güdümlü ve programlı çalışmaları, önlem almayı (riskin oluşmasını kısıtlama), bakımı (yapının özeliklerini kontrol etme) ve restorasyonu (direkt müdahale) içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Böylece planlı korum...
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, “Absent Presents: Musealisation of Hasankeyf’s Historic Monuments,” presented at the Society of Architectural Historians Virtual Conference, Çevrimiçi, Amerika Birleşik Devletleri, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.sah.org/docs/default-source/conference/sah-2021-conference-schedule.pdf?sfvrsn=7b68259b_2.