Elif Kaymaz

E-mail
ekaymaz@metu.edu.tr
Department
Department of Architecture
Fear, Crisis and Space: Wartime Urbanism and Policies of Passive Defense in Turkey (1939-1945)
Kaymaz, Elif (2023-11-01)
Ankara’da Millî Bayram Kutlamaları: Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kamusallığın Performatif Biçimleri
Tozoğlu, Ahmet Erdem; Kaymaz, Elif (2022-12-01)
Makale, Ankara’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında resmî bayram kutlamaları bağlamında performatif kamusallığın oluşumunu incelemektedir. Bayram kutlamaları tek bir aktör üzerinden ve tek bir kavramsal çerçeve içerisinde değer...
Bayram Kutlamalarının Mekânsal Bağlamını Görselleştirmek: Osmanlı’dan Cumhuriyete İstanbul’da Milli Bayramlar
Tozoğlu, Ahmet Erdem; Kaymaz, Elif; Sezen, Öykü Su (2022-09-07)
Crossing Borders of the City, Screen and Identity: Children, Moviegoing and National Holidays in Ankara (1929-1946)
Kaymaz, Elif (2022-07-05)
Trains, Stations, Peoples’ Houses: Spatial Experiments in Educational Film Exhibitions in Early Republican Turkey
Kaymaz, Elif (2022-06-25)
Official Ceremonies as Social Control Mechanisms in Ankara, 1923– 1938
Tozoğlu, Ahmet Erdem; Kaymaz, Elif; Sezen, Öykü Su (2022-04-29)
'Vitrin' için Mekânsal Tezler: İşlevsel, Sıradan ve Olağandışı Üzerine
Kaymaz, Elif (Goethe Institute, 2022-04-01)
Cinematic Spectacle of Demolition or What’s Under the Debris? Francesco Rosi’s Le mani sulla città (1963)
Kaymaz, Elif (2021-12-24)
Attractions, Accidents, Affairs: Spectatorship and Places of Film Exhibition As Imagined In Early Cinema
Kaymaz, Elif (2021-12-10)
Sinemalı Apartmanlar, Apartmanda Sinemalar: Seyir Mekanları Tarihine Mimari Bir Yaklaşım
Kaymaz, Elif (2021-10-21)
Citation Formats